Enesetest 3A

4 questions
 1. Näited (Examples) leiad … menüüst

  Tools

  File

  Sketch

  Edit

 2. Kui pordi valimisel pole ühtegi näha siis veaks võib olla:

  Roboti lüliti pole ON-asendis

  Robot pole arvutiga ühendatud

  Mootorid on valesti ühendatud

  USB kaabel võib olla vigane

 3. Et robotit saaks programmeerida, siis plaadiks (Board) peab valima:

  Arduino/Genuino Uno

  Arduino/Genuino Micro

  Arduino Leonardo

  Arduino Nano

 4. Lohista õigesse kohta.

  Drag and drop image target.
  Sihtmärgi numberLohista sihtmärkiSihtmärgi
  kirjeldus
  1.
  1
  Verify
  2.
  2
  Upload
  3.
  3
  Serial monitor