Enesetest 2

Nüüd oled kõik mooduli materjalid läbi töötanud. Lahenda lühike test, et uurida, kas omandasid olulisema. 

Küsimuste arv:10
Avatud:alati
Lävend:100 %
Tagasi liikumine:keelatud