2.2. Suhtlemine arvutites

Oled saanud selgeks, kuidas saab roboteid panna erinevaid ülesandeid täitma. Lisaks tuleb aga mõelda ka sellele, kuidas saadakse arvuti suhtlema erinevat sorti riistvaraga. Robotitel on vaja igasuguste andurite ja täituritega infot vahetada. Selle mugavamaks implementeerimiseks on võimalik programmikoodiga infovahetust juhtida.

Järgnevas videos õpid, kuidas toimub suhtlus arvutite ja lisaseadmete vahel.

https://youtu.be/aRYMQp119u0

Nüüd tead, kuidas arvutid omavahel infot vahetavad. Arvutite käsitletav informatsioon on aga väga erinev sellest, mida inimesed omavahelisel suhtlemisel edastavad. Milline see välja näeb on aga küllaltki oluline teadmine, kui tahame arvutite käitumist mõista.

Selles videos õpid, kuidas arvutites infot hoitakse.

https://youtu.be/pjCbDZxsMnY

robot_motle.pngMõtle kaasa!

Videos slaidil 4 räägitakse, kuidas arvutites andmeid hoitakse. Kui meil oleks vaja kasutada 6-bitist märgita täisarvu, siis mis oleks selle maksimaalne väärtus?

Kuna 26 = 64, siis maksimaalne märgita täisarv, mida 6 bitiga esitada, on 63.

 

Videos nägid tabelit levinumate täisarvutüüpide kohta. Vaata seda tabelit ka siit:

Bitte

Baite

Märgita täisarv
(min ja max)

Märgiga täisarv
(min ja max)

8

1

0

-128

255

127

16

2

0

-32768

65535

32767

32

4

0

-2147483648

4294967295

2147483647

64

8

0

-9223372036854775808

18446744073709551615

9223372036854775807


Nüüd tead, milline näeb välja arvutites hoitav info. Lisaks õppisid varem, kuidas arvutite vahel infot vahetatakse. Kui tahta ise roboteid teha, on oluline ka natuke täpsemalt aru saada, mis toimub arvutitevahelisel kommunikatsioonil. Midagi on ju tarvis anduritest tuleva infoga peale hakata.

Järgmisest videost saad teada, kuidas arvutid infot vastu võtavad.

https://youtu.be/CkYrOFdq5NE

Sisendi mõiste võiks sul nüüd selge olla. Arvutitel on tihti tarvis ka infot välja saata: täituritel on vaja käske, et liikuda.

Selles videos saad teada, kuidas arvutid infot väljastavad.

https://youtu.be/0fr1BGTlYsc

Märkasid ehk, et viimati rääkisime ka portidest. Pordid on kasulikud asjad, kui on tarvis suhelda keerulisemate seadmetega. Siiski on vaja ka mingisuguseid eeskirju, mille järgi portides olevaid sisend-väljundviike juhitakse.

Järgnevas videos õpid, mis asjad on suhtlusprotokollid.

https://youtu.be/w7M-kTzvMXI

Kui tunned, et oled selle peatüki omandanud, liigu edasi enesetesti juurde. Test aitab kinnistada moodulis omandatud teadmisi.