Regilaulu uurimise meetodid. FLKU.04.077

Etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia magistriõppekava rahvaluule eriala aine (6 eap).

Kursus toimub üle aasta kevadsemestriti (paarisarvuga lõppeval aastal). Järgmine toimumine: on kavandatud 10.02.-31.05.2022.

ÕIS-is registreerunud saavad e-kursusele automaatselt enne kursuse algust.

Eksamihinne kujuneb kogu kursuse vältel esitatud hindeliste tööde eest saadud punktide summast. 

Lähem teave: Tiiu Jaago, e-post: tiiu.jaago[ät]ut.ee, tel: 737 5214

Tegevuskava 2020. aasta kevadsemestril

Aeg

Õppematerjalid Moodles

Auditoorne töö

Hindelised ülesanded: esitamise tähtaeg, hinde osakaal

1.-2. nädal

10.-23.02.

I teema. Regilaulu uurimislugu

Õppematerjalid

Loeng. Kursuse üldtutvustus. Regilaulu teemarühmad (21.02., vBm 215, kell 14-16)

1. ülesanne. Esitlus regilaulu-uurimisest (Ülesanded, 23.02., 18 p)

 

3.-6. nädal

24.02.-22.03.

II teema. Regilaul

Õppematerjalid

Loeng. Lüroeepiliste laulude analüüs (sünkretism, etnopoeetika) (6.03., vBm 215, kell 14-16)

 

 

2. ülesanne. Regilaulu tõlgendus (Foorum, 22.03., 20 p).

3. ülesanne. Regilaulu poeetika (Test, 22.03., 8 p)

7.-10. nädal

23.03.-19.04.

III. teema. Tervikteksti analüüsi- ja tõlgendusvõimalusi

Õppematerjalid

Loeng. Esitus ja tõlgendus ((3.04., vBm 215, kell 14-16)

 

4. ülesanne. Tervikteksti analüüs (Foorum, 19.04., 8 p)

5. ülesanne. Laulustruktuuri võrdlev analüüs (Test, 19.04.20 p)

11.-14. nädal

20.04.-17.05.

IV. teema. Regilaulu uurimine tänapäeva vaatevinklist

Õppematerjalid

 

6. ülesanne. Sissevaateid regilaulu-uurimisse 21. sajandil (Foorum, 17.05., 10 p)

 

15. nädal

18.05.-22.05.

Kokkuvõte kursusest

Kollokvium. Kokkuvõte teadustekstidest ja lauluanalüüsist (suuline esitlus, 22.05., vBm 215, kell 14-16)

Osalemine loengutes ja esinemine kollokviumil moodustab hindest 16 %

 

23.-31.05.

Järelvastamised

 

Hindelised ülesanded vaatan läbi nädala jooksul pärast ülesande esitamise tähtaega.

Kursus on läbitud, kui hindeliste ülesannete eest on saadud vähemalt 51 punkti (100st). Kui punkte on alla 51, siis saab teha korduseksami kokkuleppel õppejõuga pärast kursuse lõppu (23.-31.05).

back forward