Regilaulu uurimise meetodid. FLKU.04.077

Etnoloogia ja folkloristika magistriõppekava rahvaluule eriala aine (6 eap).

Kursus toimub üle aasta kevadsemestriti (paarisarvuga lõppeval aastal). Järgmine toimumine on plaanitud: 12.02.-16.05.2020.

ÕIS-is registreerunud saavad e-kursusele automaatselt enne kursuse algust.

Eksamihinne kujuneb kogu kursuse vältel esitatud hindeliste tööde eest saadud punktide summast. 

Lähem teave: Tiiu Jaago, e-post: tiiu.jaago[ät]ut.ee, tel: 7 37 5214

Tegevuskava 2018. aasta kevadsemestril (uue tegevuskava lisan detsembris 2019)

Aeg

Õppematerjalid

Hindelised ülesanded: esitamise tähtaeg, hinde osakaal

1. nädal

12.-19.02.

Kursust sissejuhatav nädal

 • Loeng: Kursuse üldtutvustus. Regilaulu teemarühmad (14.02.2018, vBm 215, kell 10-12)

 

 

2.-3. nädal

20.02.-5.03.

I teema. Regilaulu uurimislugu

 • Loeng: Lüroeepiliste regilaulude analüüs (sünkretism, etnopoeetika) (21.02.2018, vBm 215, kell 10-12)
 • Loeng: Lüüriliste laulude analüüs (vormelid, tõlgendus) (aeg kokkuleppel) 
 • Õppematerjalid
 • Enesetestid (õppematerjali ja hindeliste ülesannete kohta)

 

1. ülesanne. Regilaulu-uurimine 20. s II p tänapäeva vaatevinklist (foorum, 10 p)

 • sõnavõtt foorumil, tähtaeg - 26.02.
 • kaasõppija sõnavõtu kommentaar, tähtaeg - 5.03. 

2. ülesanne. Regilaulu uurimise erijooni (essee-tüüpi test, 5 p), tähtaeg - 5.03.

 

4.-7. nädal

6.03.-2.04.

II teema. Regilaul

 • Õppematerjalid
 • Enesetestid (regilaulu kujundkeele tundmaõppimiseks, mis on aluseks 3.- ja 4. ülesandele)

 

3. ülesanne. Regilaulu-teemade tõlgenduslik analüüs (foorum, 15 p)

 • lauluanalüüsi esitamine foorumile, 26.03.
 • kaasõppija lauluanalüüsi kommentaar, 2.04.

4. ülesanne. Regilaulu poeetika (erinevat tüüpi küsimustega test regilaulu põhitunnuste tundmise kohta laulunäidete alusel, 10 p), tähtaeg - 2.04.

8.-11. nädal

3.04.-30.04.

III teema. Tervikteksti analüüsi- ja tõlgendusvõimalusi

 •  õppematerjalid

5. ülesanne. Tervikteksti analüüs (foorum, 10 p)

 • lauluanalüüsi esitamine foorumile, 23.04.
 • kaasõppija lauluanalüüsi kommentaar, 30.04.

6. ülesanne. Laulustruktuuri võrdlev analüüs (test, 20 p), tähtaeg - 30.04.

 

12.-14. nädal

1.05.-16.05.

IV teema. Regilaulu uurimine tänapäeva vaatevinklist

Töö teadusartiklitega, lähtudes kursusel omandatud teadmistest

7. ülesanne. Kokkuvõtte regilaulu-alastest uurimustest (foorum, tähtaeg: 7.05., 10 p)

8. ülesanne. Kollokvium. Kokkuvõte teadustekstidest ja lauluanalüüsist (suuline esitus: 16.05. kell 10-12, vBm 206; 20 p.)

17.-31.05.

Järelvastamised

 

Hindelised ülesanded vaatan läbi nädala jooksul pärast ülesande esitamise tähtaega.

Kursus on läbitud, kui hindeliste ülesannete eest on saadud vähemalt 51 punkti (100st). Kui punkte on alla 51, siis saab teha korduseksami kokkuleppel õppejõuga pärast kursuse lõppu (17.-31.05).

back forward