Rahvaluule - kuidas, kellele ja millest. Minikursus

Tiiu, Jaago, Astrid Tuisk, Rahvaluule - kuidas, kus ja millest. Minikursus (0,5 eap). Tartu Ülikool: E-õpe, 2011, http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/19046/index.html?sequence=26.

 

Vt kursuse kohta täpsemalt

Minikursus lähtub folkloristikas 20. sajandil toimunud muutustest, püüdes neid näidete abil selgitada:

  • minevik vs. tänapäev
  • "vanad" vs. "noored"
  • rahvas vs. pärimusrühm
  • territoorium vs. tegevus
  • objekt vs. subjekt.

Kursuse I osas tutvustatakse neid aspekte regilaulu ja II osas tänapäeva rahvaluule (laste seas levivate anekdootide) näitel.

Kursuse lõpus on test, mille sooritamisel saad automaatselt laekuva tunnistuse.

Minikursus