Rahvaluule: korduvus ja stabiilsus


Rahvaluule on ühelt poolt stabiilne, pidevalt korduv. Teisalt aga seostub kordumine rahvaluule olemusliku võimega pidevalt uueneda, kohaneda ja muutuda. Rahvaluuleteaduse põhimõisted ongi seotud teksti püsivuse ja muutuvuse vahekorra selgitamisega.

  • Korduvust iseloomustavad mõisted on traditsioon (traditsioonilisus); stereotüüp (stereotüüpne; stereotüüpsusaste), tüüp ja korduvust või teksti püsivust seletav enesekontrolli (Andersoni) seadus. 
  • Muutuvust iseloomustavad mõisted on improvisatsioon, variant (variaablus).
  • Rahvaluule toimimise ja väljendusviiside seisukohalt on aga oluliseks mõisteks sünkretism.

Eelnev on omakorda seotud küsimusega pärimusrühmast, rahvaluule levikuvõimalustest ja inimesest kui loojast või rahvaluulekandjast.

Esituse ja esitajaga on seotud arusaam rahvaluule suulisusest või kirjalikkusest ja anonüümsusest

 

back forward