E-loeng: rahvalaul

Õppematerjal on loodud 2001. aastal lisandusena Rahvalaulu kursusele.

Käsitletakse rahvaluluga seotud põhimõisteid (rahvalaul, tüüp, variant) ja tutvustatakse 1990. aastate lõpul, 2000. aastate alguses ilmunud Ruth Mirovi ja Vaike Sarve doktoritöid.

 

back forward