Pärimusliku ajaloo meetodid. FLKU.04.134

 

Kirjanduse ja kultuuriteaduste bakalaureuse õppekava folkloristika erialamooduli aine.

Kursuse maht on 6 eap (156 tundi), kursus toimub 2019. aasta sügissemestril ja lõpeb eksamiga.

Eksamihinne kujuneb loengutes osalemise ja kursuse vältel Moodles sooritatud hindeliste ülesannete eest saadud punktide summast.

Ligipääs kursusele Moodles avaneb ÕISis registreerunutele enne kursuse algust automaatselt.

Lähem teave: Tiiu Jaago: e-post: tiiu.jaago[ät]ut.ee; tel: 7375214

Tegevuskava

 • Loengud: esmaspäeviti 2.09.-9.12. (loengutes osalemine annab kuni 30 p)
 • Moodles foorumiülesanded:
  • I osa tööst esmaspäeviti: 30.09., 4.11., 9.12. (6+7+6 p)
  • II osa neljapäeviti: 3.10., 7.11., 12.12 (6+7+6 p)
 • Moodle testid on avatud kogu teema vältel, ent soorituse viimane tähtaeg on neljapäeval vastavalt 3.10., 7.11., 12.11. (8+6+8 p)
 • Kollokvium: esmaspäeval 16.12. (10 p

Foorumiülesanded on üles ehitatud teadusartiklitest lähtuvale arutelule:

I. teema, 1. ülesanne (30.09.-3.10.). Arutelu artiklite põhjal

 • Marta Kurkowska-Budzan, Ajaloo tunnistaja ehk Poola suulise ajaloo spetsiifikast. - Mäetagused, nr 56, 2014, lk 21-38
 • Tiiu Jaago, 2014. Minevikufaktid ja minevikuesitused. Küsimus pärimusliku ajaloo allikaspetsiifikast. - Mäetagused, nr 56, lk 83-102

II teema, 3. Ülesanne (4.10.-7.11.). Arutelu artiklite põhjal

 • Ülle Tarkiainen, Rahvatraditsiooni kasutusvõimalustest talurahva ajaloo uurimisel. - Mäetagused, nr 65, 2016, lk 31 - 54
 • Jyrki Pöysä, Kogumisvõistlused pärimusliku ajaloo uurimises. - Mäetagused 43, 2009, lk 39-60
 • Kristiina, Ehin, Naise identiteedi muutus pärast Esimest maailmasõda - rahvalaul kõneleb. - Tiiu Jaago (koost), Pärimus ja tõlgendus. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus 2003, lk 158-172

III teema, 5. Ülesanne (9.-12.12.). Arutelu artiklite põhjal

 • Satu Apo, Rahvapärase mõtteviisi uurimine arhiivi- ja küsitlusmaterjali abil. - Tiiu Jaago (koost). Pärimus ja tõlgendus. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus 2003, lk 218-233.
 • Andreas Kalkun, Ajalugu, mida polnud? Homoseksuaalse iha jäljed kolmes kohtuasjas. - Mäetagused 71. Teemanumber: Elulugu ja rahvaluule, 2018, lk 143-174.

Testid

 • I teema, 2. ülesanne: loengumaterjalide põhjal uurimuste, uurijate ja uurimisviiside tundmine
 • II teema, 4. ülesanne: töö digitaalsete andmebaasidega (Saaga, Onomastika), testi sooritamiseks vajalik õppematerjal on Moodles
 • III teema, 6. ülesanne: pärimusteksti analüüs, testi sooritamiseks vajalikud eelteadmised saadakse nii loengutest, Moodle õppematerjalidest kui ka III teema foorumi-ülesanded

 

back forward