Näide pärimusliku ajaloo meetodite uurimisülesandest

1. näide

Kust saad teavet mineviku kohta ja mis on ühe või teise allika mõju Sinu ajalooteadvusele

  • kool
  • muuseumid
  • teater, kino, kirjandus, kujutavad kunstid
  • kodu
  • populaarteaduslik kirjandus, populaarteaduslikud TV-saated
  • riiklikud tähtpäevade tähistamised
  • meelelahutus, turism...

Kuidas kommenteerid kahte vastakat seisukohta: "Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta", "Kes vana asja mäletab, sel silm peast välja!"; milline on Sinu suhtumine: kas minevik ja tulevik vastanduvad teineteisele või on tulevik minevikuga seotud?

Vaata ka Kristiina Ehini luulekogu "Janu on kõikidel üks", 2020: kuidas autor avab oma ajaloopildi ja kuidas nt suhtud tema esitatusse:
Kui sobran minevikus
teen olevikku ruumi ja tulevikku teed
Ja peaelgi...
kui püüan unustada
meenub kõik

2. näide

Pärimusliku ajaloo üks võimalikke uurimisallikaid on suulised intervjuud. See seob pärimusliku ajaloo nn suulise ajaloo meetodiga, mille üks tunnuseid ongi suulises vestluses - uurija ja sündmustes osalenu dialoogis - sündinud kahe autori tekst. Tööülesande näide haakub suulisuse analüüsiga: millist informatsiooni võib uurija saada suulisest esitusest (mis ei pruugi alal olla enam suulise esituse kirjapanekus).

suulisuse_analyys.pdf13 KB
back forward