Näide pärimusliku ajaloo meetodite uurimisülesandest

Pärimusliku ajaloo üks võimalikke uurimisallikaid on suulised intervjuud. See seob pärimusliku ajaloo nn suulise ajaloo meetodiga, mille üks tunnuseid ongi suulises vestluses - uurija ja sündmustes osalenu dialoogis - sündinud kahe autori tekst. Tööülesande näide haakub suulisuse analüüsiga: millist informatsiooni võib uurija saada suulisest esitusest (mis ei pruugi alal olla enam suulise esituse kirjapanekus).
suulisuse_analyys.pdf13 KB
back forward