Näide kursuse võimalikust ajajaotusest

Kuna intensiivsus ei jaotu ühtlaselt, võib orientiiriks olla tegevuskava ja töömahuarvestuse omavaheline seos:

Nädal Töö Töömaht tundides
1. nädal (12.-18.2.) Sissejuhatus
 • 1 loeng (2 tundi)
 • tutvumine Moodle keskkonnaga, oma seadete kontrollimine (1,5 tundi)
 • enesetutvustuse koostamine foorumile, kaaslaste tutvustuste lugemine (umb 0,5 tund)

üks nädal

umb 4 tundi

2.-4.nädal (19.2.-10.3.) I teema
 • 3 loengut (6 tundi)
 • umb 80 lk kirjandust (20 tundi)
 • e-raamat (umb 3 tundi)
 • enesekontrolliharjutused (4 tundi)
 • töö e-andmebaasiga (1 tund)
 • test (1 tund)
 • foorumiülesanne (3 tundi)

kolm nädalat

umb 38  tundi

5. nädal (11.-17.3.) Kirjaliku töö I versioon
 • 1 loeng (2 tundi)
 • töö e-materjalidega (tööjuhend)
 • töö alliktekstide ja kirjanduse leidmisega
 • töö teema, küsimuseasetuse määratlemine

üks nädal

umb 12 tundi

6.-8. nädal (18.3.-7.4.) II teema

 

 • e-raamat (umb 13 tundi)
 • enesekontrolliharjutused (10 tundi)
 • töö e-andmebaasidega (umb 6 tundi)
 • test (1 tund)
 • foorumiülesanne (9 tundi)

kolm nädalat

umb 39 tundi

9.-11. nädal (9.-30.4) Kirjaliku lõputöö II versioon
 • töö e-materjalidega
 • töö rahvaluuletekstidega
 • töö kirjandusega
 • uurimuse koostamine (mustand)

kolm nädalat

umb 36 tundi

12.-13. nädal (1.-12.5.) III teema
 • töö e-raamatuga (4 tundi)
 • töö enesekontrolliharjutusega (2 tundi)
 • töö e-andmebaasidega (4 tundi)
 • test (1 tund)
 • foorumiülesanne (3 tundi)

kaks nädalat

umb 14 tundi

14.-15. nädal (13.-22.5.) Lõputöö
 • töö e-materjalidega (juhendid)
 • vajaliku kirjanduse läbitöötamine (3 tundi)
 • oma uurimuse vormistamine-viimistlemine

ligi kaks nädalat

umb 13 tundi

back forward