Näide foorumiülesandest

 

Alusmaterjal: 

Esita hiljemalt 8. märtsiks foorumi vastuslahtris umbes poolelehekülje pikkune sõnavõtt, milles käsitled järgmisi teemasid:

  • kas nõustud väitega, et rändekogemus on globaliseerumise ehk üleilmastumise käigus muutunud (millised on poolt ja vastuargumendid, tuginedes nii artiklites esitatud näidetele kui ka enda kogemusele)
  • kuidas muudab tänapäeva infotehnoloogia inimeste vahelist suhtlust hargmaisuse kontekstis ja kuidas neid uusi suhtlusvõimalusi võib hinnata (tuginedes taas autorite väidetele ja enda kogemusele või arusaamisele suhtlusviiside toimest inimsuhetele, võrdle nt suhteid pereliikmete vahel; sotsiaalmeedia võrgustiku kujunemise tulemusel üksteist mittetundvate inimeste vahelist suhtlust)

Arutle kaasõppijaga tema sõnavõtu üle: kas olete samal arvamusel artiklist loetu kohta ja oma kogemuste puhul (väldi üldsõnalisust - arvan samuti; leia põhjendusi, miks arvad samuti või miks näed asju erinevalt, teise nurga alt). Esita oma vastulause hiljemalt 13. märtsiks

See on nn küsimuse ja vastuse tüüpi foorum, mis tähendab, et kaasõppijate postitusi näed umbes tund aega pärast oma sõnavõtu postitamist.

back