Kursuse lühitutvustus

Kursusel arutletakse lähiminevikus ilmunud artiklite põhjal inimese ja keskkonna omavahelise seoste üle. Ühtlasi analüüsitakse artiklites rakendatud uurimisviise. Arutelu aluseks olevad artiklid ja näitetekstid on kättesaadavad kursuse e-keskkonnas.

Arutelu lähtub jutustuse vm teksti analüüsist (s.o kvalitatiivsete meetodite rakendamisest).

Kursus loodi 2002. aastal Tartu Ülikooli ja Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristide ja haridustehnoloogide koostööna avatud ülikooli täiendusõppe kursusena "Dialoog privaatse ja avaliku elu vahel" (http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/cf/dialoog/), mille alusel on toimunud 2002., 2006., 2007., 2009., 2011. aasta kursus. 2013. ja 2015. aastal keskenduti migratsiooniteemale.

2019. aasta kursusele valitud artiklid puudutasid migratsiooni ja piiride teemat.

back forward