Keskkond pärimuses. FLKU.04.088

Kirjanduse ja kultuuriteaduste bakalaureuse õppekava ning etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia magistriõppekava rahvaluule valikaine.

Paralleelselt TÜ elukestva õppe täienduskursus, mille nimi ja ainekood on "Dialoog avaliku ja privaatse elu vahel". P2AV.TK.123.

Kursust on võimalik võtta ka täiendusõppes (vt lähemalt "Üksikud ained tasemeõppekavadest", https://www.ut.ee/et/taiendusope/uksikud-ained-tasemeoppe-oppekavadest).

Kursuse maht on 3 eap (78 tundi), toimub täielikult e-õppe keskkonnas Moodle ja lõpeb arvestusega.

Toimumisaeg: üle aasta kevadsemestriti. Järgmine toimumine on plaanitud 12.02.-6.05. 2023.

Töökorraldus ja arvestus 

  • Kursus jaotub viieks kahenädalaseks perioodiks.
  • Esimesed neli perioodi on üles ehitatud kahe artikli läbitöötamisele (s.o. 4 x 2), mille kokkuvõttena sooritatakse Moodles test ja arutletakse foorumil kaasõppijatega loetu üle. (Kokku 4 testi ja 4 foorumiülesannet.)
  • Viiendal kahenädalasel perioodil analüüsitakse eelnevalt omandatud teadmiste ja kogemuste toel kahte tekstilõiku migratsiooniteemalistest jutustusest ja koostatakse oma kogemuslugu (2 foorumiülesannet)
  • Kursuse lõpul sooritatakse lühitest, milles analüüsitakse kursusel omandatud kogemusi.

Vt nt eneseanalüüsi testi küsimusi

  1. Milliseid uusi teadmisi kursus pakkus?
  2. Kas mõni Sinu varasem seisukoht muutus kursuse arutelu käigus?
  3. Milliste probleemide üle tahaksid edasi arutleda?
  4. Kuidas hindad teistega jagatud kogemust?
  5. Mida muud soovid kursuse kohta lisada?

Arvestus kujuneb kogu kursuse vältel esitatud hindeliste tööde eest saadud punktide summast. Ülesandeid on 11, millest tuleb sooritada vähemalt 8 ja saavutada kuni 51 punkti 100st.

ÕIS-is registreerunud saavad e-kursusele automaatselt enne kursuse algust.

Lähem teave: Tiiu Jaago, e-post: tiiu.jaago[ät]ut.ee, tel. 7 37 5214

 

back forward