Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu. FLKU.04.078

Etnoloogia ja folkloristika magistriõppe rahvaluule eriala kursus. Kursuse maht on 3 eap.  Kursus toimub täielikult e-õppe keskkonnas Moodle. 

Kursus toimub üle aasta (paarisarvuga lõppeval aastal) kevadsemestriti. Järgmine toimumine on kavandatud 10.02.-11.06.2022.

ÕIS-is registreerunud saavad e-kursusele automaatselt enne kursuse algust.

Eksamihinne kujuneb kogu kursuse vältel esitatud hindeliste tööde eest saadud punktide summast.

Lähem teave: Tiiu Jaago, e-post: tiiu.jaago[ät]ut.ee, tel. 7 37 5214

Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu. FLKU.04.078

Tegevuskava 2020. aasta kevadsemestril

Õppematerjalid Ülesanded Tähtajad

Alustuseks

Tutvumine kursuse keskkonnaga

 

Foorum: enesetutvustus (17.02.)

21.02.

1. Sissejuhatus Rahvaluuleteaduse periodiseerimine

Hindelised ülesanded:

 • Ül 1. Tabel rahvaluuleteaduse perioodidest (esitamise vahend: Ülesanded, 6 p, tähtaeg 12.03.) Vajalik lisakirjandus: "Eesti rahvakultuur", koost Ants Viires ja Elle Vunder, 1. tr. 1998, 2., täiend tr 2008.
 • Ül 2. Teaduse periodiseerimisega seotud faktoloogia (esitamise vahend:Testid, 4 p, tähtaeg 12.03.)
10.02.-12.03.

2. 11.-19. sajand Teaduseelne periood ja eestikeelse folkloristika sünd

Hindelised ülesanded:

 • Ül 3. Tabel rahvaluuleteaduse eelsetest allikatest (Ülesanded, 15 p, tähtaeg 9.04.). Eduard Laugaste "Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu" (I), Tallinn 1963
 • Ül 4. Eest folkloristika kujunemise eellugu, eestikeelse folkloristika sünd. (Testid, 10 p, tähtaeg 9.04.)
13.03.-9.04.

3. 20. sajand Eesti folkloristika kujunemine 20. sajandil: institutsioonid, domineerivad uurimissuunad ja meetodid

 

Hindelised ülesanded:

 • Ül 5. Tabel  folkloristika kujunemisest 20. sajandil (Ülesanded, 10 p, tähtaeg - 7.05.)
 • Ül 6. Olulisemad faktid 20. sajandi folkloristikast (Testid, 10 p, tähtaeg 7.05.)
10.04.-7.05.

4. Teadusajaloo võrdlevaid vaatlusi

Hindeline ülesanne:

 • Ül 7. Uurimisviise võrdlev essee (Ülesanded, 35 p, tähtaeg 4.06.)
8.05.-29.05.

Kokkuvõte Tagasiside kursusele

Hindeline ülesanne:

 • Ül 8. Kaasõppija essee analüüs (Foorumid, 10 p, tähtaeg 11.06.).
29.05.-5.06.

Korduseksam (neile, kes 5. juuniks ei ole saanud 51 punkti) saab esitada järel- ja lisatööd kokkuleppel õppejõuga kuni 19. juunini.

Peatükid ja ülesanded on üles ehitatud põhimõttel, et iga õppija saaks kursuse käigus:

 • ülevaate eesti rahvaluuleteaduse ajaloost
 • vilumuse kirjutada uurimisülevaateid
 • koostada oma magistritöö uurimisloo peatükk (7.-8. ülesanne)

Kursus kestab 17 nädalat, mis tähendab 5 tundi tööd nädalas, sh 1-2 tundi Internetis.

Hindamiseks esitatud tööd vaatan läbi ja panen punktid hindetabelisse nädala jooksul pärast tööde esitamise tähtaega.

back forward