Eesti rahvaluule. FLKU.04.082

Kursus toimub kevadsemesteril (järgmine toimumine 2021. a) osalt auditoorselt ja osalt Moodles - see on nn põimõppe vormis. Aine maht on 6 eap.

Kursus on kirjandus- ja kultuuriteaduste bakalaureuseõppe etnoloogia ja folkloristika suunamooduli aine, ühtlasi haridusteaduste (humanitaarteadused) bakalaureuseõppe kirjanduse suunamooduli aine.

Peamiselt kogemus- ja probleemõppele tuginedes keskendutakse rahvaluule erinevatesse tõlgendustesse ja rahvaluule aine käsitlusvõimalustesse. Iga õppija saab teatud määral vabalt valida, millistesse teemadesse ja materjalidesse ta kursusel pakutavast enam süveneb. Keskendutakse rahvaluuletekstide leidmisele (nii trükistest kui ka digiandmebaasidest) ja nende analüüsiviisidele.

Materjalide hulgas on lisasid, mis toetavad neid õppijaid, kes varem rahvaluulekursustel ei ole osalenud. Seega sobib kursus ka neile, kes ei spetsialiseeru rahvaluule erialale või kes ei ole läbinud "Folkloristika aluste" vm rahvaluulealast kursust.

ÕIS-is registreerunud saavad e-kursusele automaatselt enne kursuse algust.

Eksamihinne kujuneb kogu kursuse vältel esitatud hindeliste tööde eest saadud punktide summast. 

Lähem teave: Tiiu Jaago, e-post: tiiu.jaago[ät]ut.ee, tel. 7 37 5214.

 

back forward