Eesti rahvaluule. FLKU.04.082

Kursus toimub kevadsemesteril: järgmine toimumine 8.02.-23.05. 2022. a. Kursust on võimalik läbida täielikult e-õppes, soovijatel võimalus kombineerida auditoorset ja e-õppes tehtavat tööd. Aine maht on 6 eap ja lõpeb eksamiga (lühikesed harjutustööd, mis esitatakse kogu kursuse vältel vastavalt ajakavale).

Kursus on kirjandus- ja kultuuriteaduste bakalaureuseõppe etnoloogia ja folkloristika suunamooduli aine, ühtlasi haridusteaduste (humanitaarteadused) bakalaureuseõppe kirjanduse suunamooduli aine.

Kursust on võimalik võtta ka täiendusõppes (vt lähemalt "Üksikud ained tasemeõppekavadest", https://www.ut.ee/et/taiendusope/uksikud-ained-tasemeoppe-oppekavadest).

Peamiselt kogemus- ja probleemõppele tuginedes keskendutakse rahvaluule erinevatesse tõlgendustesse ja rahvaluule aine käsitlusvõimalustesse. Iga õppija saab teatud määral vabalt valida, millistesse teemadesse ja materjalidesse ta kursusel pakutavast enam süveneb. Keskendutakse rahvaluuletekstide leidmisele (nii trükistest kui ka digiandmebaasidest) ja nende analüüsiviisidele.

Materjalide hulgas on lisasid, mis toetavad neid õppijaid, kes varem rahvaluulekursustel ei ole osalenud. Seega sobib kursus ka neile, kes ei spetsialiseeru rahvaluule erialale või kes ei ole läbinud "Folkloristika aluste" vm rahvaluulealast kursust.

ÕIS-is registreerunud saavad e-kursusele automaatselt enne kursuse algust.

Eksamihinne kujuneb kogu kursuse vältel esitatud hindeliste tööde eest saadud punktide summast. 

Lähem teave: Tiiu Jaago, e-post: tiiu.jaago[ät]ut.ee, tel. 7 37 5214.

 

back forward