E-loeng: folkloristika alused 1

Folkloristika aluste e-loeng on koostatud 2005. aastal.

Loengus käsitletakse rahvaluule põhimõisteid - need seostuvad rahvaluule korduvuse ja muutuvusega, suulisuse ja kirjalikkusega, anonüümsusega

 

back forward