Argikultuur ja selle väljendumisviisid. HVKU.TK.027

TÜ teaduskooli kursus, mis on edasiarendus vanema astme kooliõpilastele  2016. aastal. loodud kursusest "Argikultuuri muutumine" HVKU.TK.004. 

Kursuse maht on 3 eap (78 tundi), kuid seda on võimalik läbida nii täies kui ka pooles mahus. Kursus toimub täielikult e-õppe keskkonnas Moodle, järgmine toimumine on plaanitud: 30.01.-30.04.2022.

Kursuse eesmärk

on arutleda mõningate meid ümbritevate nähtuste üle, pakkudes selleks kultuuriuurimuslikke võtteid ja viise.

Õpiväljund

kursusel osalenu oskab teadlikumalt märgata, esitleda ja tõlgendada argikultuuri nähtusi ning mõistab oma vastutust selles

Kursuse aja- ja tegevuskava

1.-28.02. Postita enesetutvustus foorumile (7.02.); tööta läbi 1. teema e-õpik; soorita õpikumaterjalil põhinev test (14.02.) ja koosta teemakohane sõnavõtt foorumil (28.02.); 1.-28.03. Tööta läbi 2. teema e-õpik (vali kahest alateemast üks), soorita sellel põhinev test (14.03.) ja koosta sõnavõtt foorumile (28.03). Kui oled sooritanud 2 testi (kumbki 6-12 punkti) ja foorumiülesanded (kumbki 7-13 punkti), oled aine 1,5 eap mahus läbinud. 29.03-30.04. Koosta uurimistöö: esita mustand 11.04. ja valmis töö 30.04. Kui oled uurimistöö eest saanud 26-50 punkti, oled läbinud ka kursuse II osa - seega kokku 3 eap mahus.

Kursuse läbimise tingimused

kursus on läbitud 1,5 eap ulatuses, kui osaleja on läbi töötanud kaks alateemat (e-õpik, sh videoloengud, sooritanud testi, esitanud teemakohase sõnavõtu) ja täies mahus, kui ta on koostanud lühiuurimuse.

Soovi korral vt "Argikultuuri muutumise" lühitutvustust - lühikokkuvõtet videoloengutest http://www.uttv.ee/naita?id=25053

ÕIS-is registreerunud saavad e-kursusele automaatselt enne kursuse algust.

Lähem teave: Tiiu Jaago, e-post: tiiu.jaago[ät]ut.ee, tel. 7 37 5214

back forward