TESTI ENNAST

Minikursus lõpeb testiga, mille sooritamine võib aega võtta kuni 10 minutit.

Testi lõpus saad vaadata õigeid vastuseid või sooritada testi uuesti.

Testi saab sooritada soovitud arv kordi.

back