Surmajuhtum

Aleksei lugu


Konsuli päeviku sissekanne 3.oktoobrist 2012: Saksamaa politsei teatel on liiklusõnnetusse sattunud 25-aastane Eesti kodanik Aleksei I., kes suri saadud vigastustesse kohapeal. Selgub, et isikul polnud reisikindlustust, mis tähendab, et omaksed peavad ise leidma rahalised vahendid tema põrmu toomiseks Eestisse. Saatkonna vahendusel saadakse kahe rahvusvahelise matusebüroo pakkumised lähedastele. Viimastele on raskeks katsumuseks leida vajaminevaid summasid, sest selgub et kirstuga äratoomine maksab 5200 eurot ning kohapeal kremeerimine ja urni transport 1800 eurot.

Konsuli päeviku sissekanne 5. oktoobrist 2012: Hukkunu sugulased jõudsid otsusele, et põrm tuuakse Eestisse urniga. Urn tuleb eelnevalt pitseerida, et saaks seda lennutranspordiga Eestisse saata.

Kommentaar

Konsuli jaoks üks emotsionaalselt raskemaid ülesandeid on välismaal surnud Eesti kodaniku surmajuhtumitega tegelemine. Surmajuhtumite korral aitab konsul lähedastel korraldada formaalsusi, mis on vajalikud põrmu Eestisse toimetamiseks. Nii saab konsul varustada kohalikku ametkonda surmatunnistuse väljaandmiseks vajalike andmetega, vahendada suhtlemist matusebürooga ning vajadusel väljastada kirstu või urni pitseerimise tõendi. Kehtiva reisikindlustuse korral organiseerib põrmu Eestisse saatmist kindlustusfirma. Sellistel puhkudel on konsulil vaid konsulteeriv roll. Juhul, kui reisikindlustuslepingut sõlmitud ei olnud, saab konsul küll abistada pereliikmeid põrmu Eestisse toomise korraldamisel, kuid kõik sellega seotud kulud tuleb katta omastel.

Meelespea

  • Põrmu transport on kallis, seetõttu soovitame enne välisriiki reisile minekut teha kõiki riske kattev reisikindlustus
  • Surmajuhtumi korral ei pea lähedased asukohamaale kohale sõitma. Kõiki formaalsusi aitab korraldada kas kindlustusfirma või Eesti välisesindus.

Mida välisministeerium/konsul saab teha?

  • Surmajuhtumi korral aitab konsul lähedasi asjaajamisel, mis on vajalik põrmu Eestisse toimetamiseks.
  • Vajadusel suhtleb asukohamaa ametiasutustega.

Mida välisministeerium/konsul ei saa võimaldada?

  • Ei maksa põrmu tuhastamise ega transpordi eest.
back forward