Reisidokumendi kaotus, vargus, kehtetuks muutumine

Konsuli päeviku sissekanne 25. juunist 2012: Välisministeeriumi valveametnikuga võttis ühendust Varnas puhkusel viibiv abielupaar, kellel varastati linnaliini bussis seljakotist dokumendid. Kohapeal tehti politseis avaldus, aga ajutise reisidokumendi saamiseks tuli abikaasadel ette võtta teekond Eesti aukonsuli juurde Sofiasse. Eelnevalt tehti vajalikud dokumendifotod, kontoris täideti avaldus ning aukonsul vormistas abivajajatele tagasipöördumistunnistused. Õnneks läks neil ülejäänud reis murevabalt.

Kommentaar

Antud juhtum on üks kõige sagedamini ettetulev konsulaarabi liik. Nimelt kui välismaal isiku reisidokumendiga midagi juhtub (vargus, kadumine või kasutamiskõlbmatuks muutumine) tuleb pöörduda lähimasse Eesti välisesindusse. Esinduses väljastatakse isikule tagasipöördumisdokument tasuta. Tuleb meeles pidada, et dokumendi taotlemiseks tuleb isiklikult esindusse kohale minna. Tagasipöördumisdokumendi puhul on vajalik silmas pidada, et see võimaldab vaid Eestisse naasta, poolelijäänud reisi sellega jätkata ei saa.

Riikides, kus Eestil välisesindust ei ole, soovitame kõigepealt konsulteerida välisministeeriumi valvetelefoniga +372 53019999. Eesti kodanik saab pöörduda abi saamiseks Euroopa Liidu ükskõik millise liikmesriigi esindusse, kus väljastatakse peale teatud protseduure talle ajutine reisidokument (Emergency Travel Document). Teiste liikmesriikide esindusest saavad Eesti kodanikud abi samadel alustel kui oma riigi kodanikud, muu hulgas tuleb maksta ka teenustasusid samas ulatuses.

Meelespea

 • Välismaal olles hoia pass kindlas kohas. Passi ja ID-kaarti hoia eraldi.
 • Registreeri reisidokumendi vargus politseis, väldid hilisemaid sekeldusi.
 • Enne reisi tee passi- ja viisalehekülgedest koopiad, pildista need omale telefoni või saada e-mailile, see kiirendab asjaajamist olukordades, kus on vaja tõendada asukohariiki sissesõiduloa omamist juhul, kui pass on kadunud või varastatud. 
 • Ajutise reisidokumendi eesmärk on võimaldada isikul Eestisse tagasi pöörduda
 • Vaatamata piirikontrolli puudumisele Schengeni liikmesriikides võidakse isikuid pisteliselt kontrollida ja ilma kehtiva reisidokumendita üle piiri mitte lasta.
 • Kui kavatsed asuda pikemale reisile, kontrolli oma passi kehtivusaega. Eriti reisides piirkonda, kus Eestil on saatkondi vähe või puuduvad need üldse. Kui passiga peaks midagi juhtuma, siis on hea teada, et  kui passi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 5 aastat, saab passitaotluse esitada ka posti teel. Pass tehakse valmis ja saadetakse lähimasse Eesti aukonsulaati või EL esindusse.  Kui sõrmejäljed on antud enam kui viis aastat tagasi või pole neid üldse antud,  tuleb planeerida vähemalt paarikuune vahepeatus mõnes riigis, kus Eestil on saatkond. Teine variant on mõnest  EL esindusest saadud ajutise reisidokumendiga kodutee ette võtta.

Mida välisministeerium/konsul saab teha?

 • Väljastab abivajajale ajutise reisidokumendi.
 • Nõustab suhtlemisel kohalike ametivõimudega.
 • Vahendab vajadusel suhtlust abivajaja sugulaste ja sõpradega Eestis.
 • Vahendab suhtlust EL saatkondadega kui riigis puudub Eesti esindus ja ajutine reisidokument tuleb väljastada teise riigi esinduse poolt.

Mida välisministeerium/konsul ei saa võimaldada?

 • Ei maksa isiku eest teise EL riigi poolt väljastatud ajutise reisidokumendi väljastamise tasu (sõltuvalt riigist 5 – 126 EUR).

Kokkuvõtteks

Tagasipöördumistunnistust saab taotleda juhul, kui välisriigis on pass või ID-kaart kadunud, varastatud või kasutamiskõlbmatuks muutunud.

back forward