Lennureisija õigused

Tiina juhtum


Sissekanne 7.oktoobrist 2012: Tarbijakaitseametiga võttis ühendust murelik reisija Tiina K., kes teatas, et oli juba reisile registreerunud, kuid nüüd istuvad kaasreisijatega teadmatuses lennujaamas. Nimelt on lennuki väljumisaega kolm tundi edasi lükatud, kuid puudub igasugune teave, millal lend lõpuks väljub. Ka pole selge see, kas reisijad saavad süüa ja juua, sest info on puudulik, reisifirma esindaja vastus ebamäärane.

Kommentaar

Lennureisijatel tuleb oma plaane tehes tahes-tahtmata arvestada, et lendude hilinemised-tühistamised on selle transpordiliigi argipäevaga kaasas käiv osa. Reisija kaitseks ja riskide maandamiseks on Euroopa Liidus paika pandud ühtsed lennureisijate õigused.

Antud olukorras on reisijatel õigus hoolitsusele (see kohustus esineb hoolimata erakorraliste asjaolude olemasolust, näiteks lennuki tehnilisest rikkest) ning sellekohast infot peab reisijatele jagama. Kui lend hilineb enam kui kaks tundi, on reisijal õigus saada toitlustamist (milleks jagatakse toiduvautšerid), kaks tasuta telefonikõnet jms. Kui väljalennu edasilükkumise tõttu läheb reisijal kaotsi üks puhkusepäev (hommiku asemel jõutakse sihtkohta alles hilisõhtul) on reisijal õigus nõuda reisikorraldajalt kaotsiläinud puhkusepäeva hüvitamist ehk reisi hinna alandamist. Selleks peab reisija vahetult pärast puhkuselt naasmist esitama reisikorraldajale pretensiooni.

Olenevalt sellest, kui palju lend hilineb, on reisijal õigus kas lennupileti eest raha tagastamisele (kui ta otsustab reisist loobuda) või tasuta majutusele (näiteks juhul, kui lend lükatakse järgmisele päevale). Samas on oluline teada, et kuigi määrus ei näe lennu hilinemise korral ette reisija õigust hüvitisele, on Euroopa kohtu praktika kohaselt reisijal, kelle lend on sihtkohta hilinenud vähemalt 3 tundi, õigus saada lennuettevõtjalt hüvitist samas määras, mis lennu tühistamise korral. Hüvitise määr sõltub lennu pikkusest ning marsruudist, samuti ooteaja pikkusest ning võib ulatuda 125 eurost kuni 600 euroni.

Juhani juhtum


Sissekanne 11.novembrist 2013: Reisija pöördus Tarbijakaitseametisse kaebusega, et lennuettevõtja keeldub talle maksmast hüvitist kaotsiläinud pagasi eest. Asja menetlusel selgus, et reisija oli kindlustusest pagasikindlustuse hüvitise juba kätte saanud.

Kommentaar

Ehkki reisijal on kaotatud pagasi eest õigus nõuda hüvitist, ei saa ta seda kahest kohast. Antud juhul siis lennuettevõtjalt ja kindlustusest.

Meelespea

 • Kui lend hilineb üle kahe tunni, on lennufirmal hoolitsuskohustus: Reisijale tuleb pakkuda süüa-juua ja sidevõimalust. Olenevalt hilinemise pikkusest on reisijal õigus ka lennupileti eest kas raha tagastamisele või tasuta majutusele.
 • Ülebroneeringu korral peab lennuettevõtja otsima vabatahtlikke, kellele pakutakse teist võimalust sihtkohta jõudmiseks või hüvitama piletihinna. Kui reisija ei nõustu vabatahtlikult, vaid jäetakse lennust maha on tal õigus hüvitisele (125-600 eurot). 
 • Lennu tühistamisel peab lennufirma pakkuma kas piletihinna hüvitamist või muid võimalusi lõppsihtkohta jõudmiseks. Samuti peab lennufirma pakkuma hoolitsust ja vajadusel majutust. Lisaks on õigus hüvitisele (125-600 eurot). 
 • Erandid, mil reisijal ei ole õigust hüvitisele: 
   • juhul, kui lend tühistatakse erakorraliste asjaolude tõttu (ilmastikutingimused, ootamatud tehnilised rikked, lennujaamapersonali streik jms) 
   • kui tühistamisest teavitati vähemalt kaks nädalat enne reisi 
   • kui pakutud asenduslennu väljumis- ja sihtkohta jõudmise aeg ei erine väga palju esialgse lennu aegadest
 • Kui reisija pagas on rikutud, hilineb või kadunud, tuleb pöörduda kohe vastavasse teenindusletti ning vormistada raport. Rikutud pagasi korral tuleb lennufirmale kaebus esitada hiljemalt seitsme päeva, kadunud pagasi korral hiljemalt 21 päeva pärast.


Kokkuvõtteks

Kui lennujaamas ilmnevad probleemid, tuleb üles otsida lennufirma töötajad või esindajad, kellelt saab küsida infot. Neil on ka kohustus jagada teavet lennureisijate õiguste kohta.

Loe lisaks tarbijaõigustest.

back forward