HEA TEADA. REISIJA ÕIGUSED

Reisiteenuste kasutamiseks tuleb tarbijatel enamasti teha üsna suurte summade ulatuses ettemakseid ning sageli ostetakse välismaal tegutsevate ettevõtete teenuseid. Seetõttu on reisimine valdkond, kus tarbija peaks eelkõige tähelepanu pöörama teenusepakkuja valikule - usaldusväärse ettevõtte leidmine säästab võimalikust hilisemast meelehärmist ja majanduslikust kahjust. Seda nii üksikute lennu- ja laevareiside kui ka mitmetest teenustest koosnevate pakettreiside puhul.

Lisaks on Eesti turismiturgu viimastel aastatel kummitanud reisifirmade maksejõuetused. Tarbija saab teatud riske maandada reisikindlustuse abiga, kuid peamiseks abimeheks kriitilises olukorras on siiski oma õiguste tundmine.

Meelespea

 • Enne reisile minekut loe läbi Tarbijakaitseameti kodulehel olev info reisimise kohta.
 • Võta enne lepingu sõlmimist mõtlemisaega ja võrdle erinevaid pakkumisi.
 • Lase tingimused kirjalikult vormistada, sest suulisi kokkuleppeid on keeruline tõestada.
 • Reisitõrkekindlustus ei pruugi kohe kehtida. Üldjuhul jõustub see 2 kuni 5 päeva pärast lepingu sõlmimist. Seega on mõistlik end varakult enne reisi kindlustada.
 • Hoia alles kõik dokumendid reisi lõpuni, need teevad lihtsamaks võimalike probleemide lahendamise.
 • Reisi hinna tõstmine on lubatud üksnes juhul, kui see on sinu ja reisifirma vahel sõlmitud lepingus lubatud ning sulle antakse sellest teada vähemalt 21 päeva enne reisi algust.
 • Pakettreisi müüja peab Sulle kirjalikult esitama info järgneva kohta: 
    • kes on reisi tegelik korraldaja
    • reisitasu suurus
    • reisisihtkoht ja reisiteekonna kirjeldus
    • kasutatavate sõidukite liik
    • majutuse liik
    • toitlustamiskava
    • passi-, viisa-, kindlustus- ja tervishoiualased nõudmised reisijale
    • reisilepingu tüüptingimused
 • Pakettreisi ostmisel vaata üle allolev kontrollnimekiri: 
    • põhjalik info reisi ja sihtkoha kohta olemas
    • reisi lõpphind teada
    • reisifirma tagatise olemasolu kontrollitud
    • reisifirma registreering kontrollitud
    • reisifirma taust tarbijakaitseametist ja reisifoorumitest kontrollitud
    • pakettreisileping hoolikalt läbi loetud
    • reisist taganemise tingimused selged
    • probleemide lahendamise kord selge
    • makset tõendav dokument olemas
    • reisikorraldaja sihtkohas oleva esindaja kontaktandmed olemas
    • dokument reisi lõpliku ajakava ja täpsete tingimustega olemas
    • reisikindlustus olemas
    • päev enne reisi väljasõiduaeg üle täpsustatud

Mida Tarbijakaitseamet teeb?

 • Uuendab pidevalt musta nimekirja kantud reisiettevõtjate nimekirja. 
 • Lahendab juriidilise ja eraisiku vahel tekkinud vaidlusi ja annab nõu tarbijakaitseameti infotelefonil 6 201 707 või teenindussaalides kohapeal. Tarbijakaitseametisse esita kaebus siis, kui sa ei saa reisifirmalt oma kirjalikule kaebusele vastust või pakub firma sulle lahendit, millega sa nõus pole. 

Kokkuvõtteks

Loe hoolikalt läbi infomaterjalid ja reisiga seotud lepingud, et teada oma õigusi. Kõik see on vajalik riskide maandamiseks ja teadmatusest tekkida võivate probleemide ennetamiseks. Tea, et õigustega kaasnevad alati ka kohustused.

back forward