Haigestumine või õnnetus

Taavi juhtum


Konsuli päeviku sissekanne 18. novembrist 2016: 35-aastane Taavi Ü. oli külas oma heal sõbral Taanis. Korraga vajus ta kokku. Kiirabi viis isiku haiglasse arstide järelevalve alla. Konsul suhtles haigla ja Taavi perekonnaga Eestis. Ravi kestis üle 2 nädala ning arstid nõustusid, et isik võiks nüüd siirduda kodumaale, kuid peaks minema otse mõnda Eesti raviasutusse järelkontrolli. Reisikindlustust tal ei olnud, seetõttu nõuti isikult sisse omavastutuse määr. Kuna lennureisi ei peetud veel ohutuks, tuli talle vend oma autoga järele, et lõpuks üheskoos Eestisse sõita.

Kommentaar

Õnnetusjuhtumi või haigestumise korral välisriigis nõustab konsul hädasolijat kohalike ametiasutustega suhtlemises ja juhatab arsti, advokaadi või tõlgi juurde. Vajadusel võtab ühendust isiku perekonna või lähedastega. Haiglaarved on välisriikides väga suured ning selliste juhtumite korral on inimestel abi reisikindlustusest. Sageli loodetakse Euroopas rännates vaid Euroopa Liidu ravikindlustussertifikaadile, see aga ei kata välismaal kõiki haigestunud inimese ja õnnetusjuhtumis vigastatu kulusid.

Meelespea

• Sõlmi enne reisi reisikindlustus
• Haigestumisel või õnnetusse sattumisel teavita juhtunust kindlustusfirmat
• Hädaolukorras saad konsulteerida lähima Eesti saatkonna või välisministeeriumi valveametnikuga tel +(372) 53019999

Mida välisministeerium/konsul saab teha?

  • Aitab suhelda haiglaga ja vahendab infot hättasattunu lähedastele Eestis. 
  • Aitab organiseerida kannatanu tagasipöördumist Eestisse. Meditsiinilise transpordi tingimused sõltuvad patsiendi seisukorrast ja raviarstide ettekirjutustest. 
  • Vajadusel vahendab õnnetusse sattunule rahalise abi andmist. Raha tuleb isiku perelt või sõpradelt.
  • Nõustab kohalike ametiasutustega suhtlemises ja juhatab advokaadi või tõlgi juurde.

Kuidas välisministeerium/konsul ei saa aidata?

  • Ei saa tasuda vajaminevate ravimite ostu eest, ei kompenseeri haigla raviarveid ega meditsiinilise transpordi maksumust Eestisse.
  • Ei saa nõuda haiglas teistest paremat kohtlemist


Kokkuvõtteks

Reisile minnes sõlmi alati reisikindlustus. Arvesta, et Euroopa ravikindlustuskaart ei kata kõiki haigestumise või õnnetusjuhtumi kulusid.

back forward