3.8. Enesetest

 

Kui oled kõik mooduli õppematerjalid läbi lugenud, lahenda õpitu kordamiseks test. See test on mõeldud õppimise toetamiseks ja enesekontrolliks ning on mittehinnatav. 

Edu Sulle!

 

Küsimuste arv:9
Avatud:alati
Lävend:100 %
Tagasi liikumine:keelatud