5.5. Enesetest

Nüüd, kui oled kõik mooduli materjalid läbi töötanud, lahenda lühike test, et veenduda, kas omandasid olulisema. See test on mõeldud õppimise toetamiseks ja enesekontrolliks ning on mittehinnatav. 

NB! Selles testis on teksti lohistamisega ülesanded, mis telefonides ja tahvlites ei tööta. Kasutage palun selle testi sooritamiseks arvutit.

Head pealehakkamist ja edu! 

Küsimuste arv:11
Avatud:alati
Lävend:100 %
Tagasi liikumine:keelatud