2.4. Enesetest

Pärast mooduli materjalide lugemist lahenda test, et veenduda, kas omandasid olulisema. See test on mõeldud õppimise toetamiseks ja enesekontrolliks ning on mittehinnatav. 

Küsimuste arv:9
Avatud:alati
Lävend:100 %
Tagasi liikumine:keelatud