1.5. Enesetest

Kordamiseks lahenda lühike test. See test on mõeldud õppimise toetamiseks ja enesekontrolliks ning on mittehinnatav. 

Edu!

Küsimuste arv:10
Avatud:alati
Lävend:100 %
Tagasi liikumine:keelatud