Algasid RITA-ränne lõimumisteemalised koostööseminarid koolidega

26.03.2019

 

Kevadel 2019 toimuvad koostööseminarid koolidega on ellu kutsutud selleks, et toetada projektis eesmärgiks seatud lõimitud kooli- ja kogukonnamudelite väljatöötamist. Vaid koostöös lõimimise protsessi osapooltega on võimalik leida lahendusteid eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste suurema kaasatuse saavutamiseks ja kogukondade eraldatuse ületamiseks.

28. märtsil toimub Tallinna Ülikoolis esimene koostööseminar, mis keskendub ühiskonna lõimumise ja ühtse Eesti kooli teemale. Arutleme koos projekti koolidega, milline võiks ühtse Eesti kooli nägu olla nende kooli puhul.

30. aprilli koostööseminar toimub Tartus Tartu Ülikoolis, kus arutletakse lõimumise kogukondade, polariseerumise ja radikaliseerumine üle.

7. mai koostööseminar leiab aset Ida-Virumaal, kus teemaks on eesti keele õpe.