Rahvusvaheline konverents „Rahvuskeelsed ülikoolid üleilmastuvas maailmas“

28. novembril 2019

TÜ raamatukogu konverentsisaal
Struve 1, Tartu

 

Eesti, Läti ja Leedu tähistasid 2018. a omariikluse 100. aastapäeva. Iseseisva rahvusriigi hool ja eesmärk on kindlustuda oma keele kestlikkus ja areng kõigis kasutusvaldkondades, sh ka kõrghariduses ja teaduses. Tähistame 2019. aastal eesti keele aastat ja sajandi möödumist eestikeelse kõrghariduse algusest rahvusülikoolis. Ka meie naabrite emakeelne kõrgharidus on selgelt seotud oma riigi väljakuulutamisega. Kas üleilmastumine, digipööre, turumajanduslikud väärtused ja avatud kõrgharidusruum lükkavad kultuuride ja keelte kestmise prioriteetide seadmisel tahapoole? Konverents vaatab ühelt poolt tagasi eesti, läti ja leedu keele sajandile kõrghariduses; analüüsib eesti, läti ja leedu keele kui õppekeele rolli tänapäeva kõrghariduses ja võimalikke stsenaariume tasakaalupunkti leidmiseks rahvuskeelse ja ingliskeelse kõrghariduse osas.

Registreerimise tähtaeg on 20. november 2019.