Elamute siseõhu radooniuuring 2022

Projekti eesmärgiks on läbi viia üleriigiline siseõhu radoonisisalduse uuring, mis võimaldab oluliselt täiustada tänaseid teadmisi siseõhu radoonisisalduse jaotusest Eesti omavalitsusüksustes. 
Projekti käigus töötatakse välja uuringu metoodika, värvatakse osalejad ning teostatakse 1000 detektorit kasutades ligi 500 elamu siseõhu radoonisisalduse mõõtmine. Vajalikud detektorid on tehnilise abina Eesti riigile andnud Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur. Detektorite mõõtmine toimub Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakonna kiirgusseirebüroos. 

Oodatavad tulemused:

  • Välja selgitada piirkonnad, kus siseõhu radoonisisaldus hoonetes keskmisest kõrgem, ning alasid, mis vajavad täiendavat uurimist. 
  • Tulemuste alusel saab planeerida riikliku siseõhu radoonisisalduse uuringu järgmiseid etappe, mis võimaldaks riigil välja töötada rahalisi toetusmeetmeid siseõhu radoonisisalduse vähendamiseks probleemsetes piirkondades.
Uuringu tellija: Keskkonnaministeerium
Teostaja: Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, keskkonnafüüsika labor
Koostöö:  IAEA, Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakond

Lisainfo: Siiri Salupere (siiri.salupere@ut.ee)