Elamute siseõhu radooniuuring 2022

Osalejate registreerimine on lõppenud. Aitäh kõigile huvilistele!

Projekti eesmärgiks on läbi viia üleriigiline siseõhu radoonisisalduse uuring, mis võimaldab oluliselt täiustada tänaseid teadmisi siseõhu radoonisisalduse jaotusest Eesti omavalitsusüksustes. 
Projekti käigus töötatakse välja uuringu metoodika, värvatakse osalejad ning teostatakse 1000 detektorit kasutades ligi 500 elamu siseõhu radoonisisalduse mõõtmine. Vajalikud detektorid on tehnilise abina Eesti riigile andnud Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur. Detektorite mõõtmine toimub Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakonna kiirgusseirebüroos. 

Oodatavad tulemused:

  • Välja selgitada piirkonnad, kus siseõhu radoonisisaldus hoonetes keskmisest kõrgem, ning alasid, mis vajavad täiendavat uurimist. 
  • Tulemuste alusel saab planeerida riikliku siseõhu radoonisisalduse uuringu järgmiseid etappe, mis võimaldaks riigil välja töötada rahalisi toetusmeetmeid siseõhu radoonisisalduse vähendamiseks probleemsetes piirkondades.
Uuringu tellija: Keskkonnaministeerium
Teostaja: Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, keskkonnafüüsika labor
Koostöö:  IAEA, Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakond

Lisainfo: Siiri Salupere (siiri.salupere@ut.ee), uuringu projektijuht.

 

Projekti ajakava:

  • Veebruar 2022 - osalejate värbamine.
  • Märts-aprill 2022 - mõõtmiste teostamine.
  • Mai 2022 - detektorite laborisse saatmine ja laboratoorne analüüs.
  • Juuni 2022 - mõõtmistulemuste saatmine osalejatele.
  • August 2022 - esialgse tulemuste kokkuvõtte avaldamine radooniuuringu veebilehel.
  • Oktoober 2022 - uuringu lõpparuande valmimine.

Konkreetse eluruumi mõõtmistulemuste konfidentsiaalsus on tagatud. Tulemused kantakse ruumide siseõhu radooni mõõtetulemuste andmebaasi, mida haldab Keskkonnaamet. Andmete avalikustamisel keskmistatakse need kohaliku omavalitsuse (linna või valla) kohta.