Õpilasprojekti läbiviimise etapid

Projekti eesmärk on ehitada sild, mille ühes otsas saavad õpilased lähemalt tutvuda tänapäeva teadusega ning teises kogeda selle rakendamise võimalusi kõrgtehnoloogia ettevõttes.

Projekti sihtrühmaks on valdkonnast huvitatud 10. kuni 12. klassi õpilased (ja nende õpetajad). Projekti raames tutvuvad nad (a) alus- ja rakendusuuringutega ning (b) omandavad kogemuse uurimistulemuste rakendamise vallas oma virtuaalses ettevõttes. Projektiga soovitakse õpilastele näidata, kuidas innovaatiline idee võib viia uue ettevõtte asutamiseni. Nanoteaduse ja ärivaldkonna ekspertide abiga ning teadusartikli ideedele tuginedes mõtlevad õpilased välja uue toote või teenuse ning õpivad seejuures, kuidas töötada välja oma ärimudelit.    

Projekti Quantum Spin-Off üritus Belgias

Projekti läbiviimisel aitab õpetajaid juhend (eesti keeles). Kogu õpiteekonda (teadusartiklist ärimudelini) jälgivad projektipartnerite nanoteaduse eksperdid, kellelt on võimalik küsida küsimusi ja külastada nende igapäevast töökeskkonda. Õpilasprojektid peavad valmis saama aprilli lõpuks ning nende ettekandmine toimub mais 2015. aastal.


Õpilasprojekti läbiviimise etapid:

(1) Ettevalmistav Spin-up-päev ehk avaseminar (16. oktoober 2014)

Spin-up-päev on üritus, mille käigus õpilased tutvuvad kvantfüüsika ja selle rohkem või vähem tuntud rakendustega. Õpilased kohtuvad oma teema eksperdiga, kes tutvustab neile enda valdkonda.

(2) Spin-off-päevaks valmistumise õpiteekond (oktoober 2014 – aprill 2015)

Edasiselt õpivad õpilased koolitundides või vabal ajal oma õpetaja toel kvantfüüsika ning selle rakenduste põhialuseid. Selleks saab soovi korral kasutada projekti õppemooduleid, mis on kättesaadavad projekti kodulehel. Põhitegevuseks on samal ajal õpilasrühmas valitud teemal teadusartikli lugemine ning selle põhjal oma äriidee arendamine. Teadusartiklid on teemade kaupa kättesaadavad projekti kodulehel. Mõnes teemas on teadusartikleid mitu – nendes teemades on õpilasgrupil võimalus otsustada, mis artiklit nad loevad. Kui õpetajal tekib teadusartikli kohta küsimusi, siis on tal võimalik pöörduda enda valdkonna eksperdi poole.

(3) Kõrgtehnoloogia ettevõtte külastus (detsember 2014 – veebruar 2015)

Oma äriidee arendamise toetuseks külastavad õpilased kõrgtehnoloogia ettevõtet ning õpivad aru saama vastavate toodete aluseks olevast tehnoloogiast ja füüsikast. Külastuse käigus on õpilastel võimalik näha kõrgtehnoloogia reaalset rakendamist. Ettevõtte külastuse kokkuleppimiseks palun pöörduda projekti koordinaatori poole.

Ettevõtted, keda õpilasgrupid saavad külastada:

Andrese Klaasi AS - tegeleb ohutus- ja turvaklaaside tootmise ning müügiga, samuti pakub erinevaid mõõtulõigatud matt-, muster- ja toonklaase ning peegleid (lisainfo ettevõtte kodulehelt: http://www.andresklaas.ee/).

Flydog Solutions OÜ - idufirma, mis tegeleb uuenduslike mereseiretehnoloogiate arendamisega (lisainfo ettevõtte kodulehelt: http://www.flydogmarine.com/)

AS Estiko Plastar - toodab kilepakendeid toiduaine-, turba-, ehitusmaterjalide ja muule töötlevale tööstusele, samuti mitmesuguseid plastmasstooteid (lisainfo ettevõtte kodulehelt: http://www.plastar.ee/index.php?page=97).

Saint-Gobain Ehitustooted AStegeleb peamiselt isolatsioonimaterjalide, kipsmaterjalide müügi ning kergkruusa, kergkruustoodete, ehituslike kuivsegude tootmise ja müügiga (lisainfo ettevõtte kodulehelt: http://www.sgehitustooted.ee/et/avaleht).

Baltoil AS - lisaks mitmesuguste toodete maaletoomisele ja hulgimüügile tegeleb erinevate õlide ja kemikaalide segamise ja pakendamisega. Omatoodangut eksporditakse EL-i riikidesse (lisainfo ettevõtte kodulehelt: http://www.baltoil.ee/firmast/).  

(4) Valdkonna eksperdi (sh labori) külastus (detsember 2014 – veebruar 2015)

Teadusartikli paremaks mõistmiseks võivad õpilased külastada enda valdkonna eksperdi laborit. Külastuse käigus saavad nad loetud artikli kohta enda valdkonna eksperdile küsimusi esitada ja arutleda enda õpilasprojekti ideede üle. Valdkonna eksperdi külastuseks palun pöörduda projekti koordinaatori või enda valdkonna eksperdi poole.  

(5) Õpilasprojekti loomine teadusartikli põhjal (detsember – aprill 2015)

Tuginedes kõrgtehnoloogia ettevõtte külastusele, enda valdkonna eksperdi (sh labori) külastusele ja loetud artiklile, mõtlevad õpilased välja uue rakenduse või teenuse, mis on seotud juba õpitud tehnoloogiaga. Õpetajad juhendavad õpilasi projektiidee(de) kirjapanemisel ja soovitavad edasist lugemist. Küsimuste korral on võimalik pöörduda enda valdkonna eksperdi poole.

(6) Ärimudeli loomine teadusartikli põhjal (veebruar – aprill 2015)

Tuginedes eelnevatele etappidele, mõtlevad õpilased välja uue rakenduse või teenuse, mis on seotud juba õpitud tehnoloogiaga. Noored õpivad, kuidas oma rakenduse või teenuse jaoks ärimudelit koostada. Ärimudeli koostamisel on abiks kodulehelt leitav ärimudeli näidis ja ärimudeli koostamise mudel. Ärimudeli koostamise küsimustega on võimalik pöörduda projekti koordinaatori poole.

(7) Spin-off-päev ehk lõpuseminar (23. aprill 2015)

Projekti Quantum Spin-Off üritus Belgias

Lõpuseminaril esitlevad õpilaste meeskonnad enda välja töötatud rakendust vormistatud näidisest lähtuvalt (eestikeelne näidis) ja oma virtuaalse ettevõtte ärimudelit (eestikeelne näidis). Ekspertidest koosnev žürii annab Quantum Spin-Off’i auhinna üle koolidele, mille meeskonnad on välja töötanud kõige innovaatilisemad õpilasprojektid. Üle Eurooa hinnatakse õpilasprojekte samade hindamiskriteeriumite järgi.

(8) Euroopa finaal (12. mai 2015)

Veebis peetavas Euroopa finaalis võistleb Eesti võidumeeskond Belgia, Šveitsi ja Kreeka võidumeeskondadega. Neli meeskonda kaitsevad oma tööd inglise keeles rahvusvahelise ekspertide žürii ees. Riikliku ja rahvusvahelise konkursi hindamiskriteeriumid on samad.


Lisainfo:

  • Õpilasgruppide ja nende õpetajate sõidukulud projekti avaseminarile, ühte ettevõttesse, üheks külaskäiguks valdkonna eksperdi laborisse ja projekti lõpuseminariks hüvitatakse projektist. Kulude hüvitamiseks palun pöörduda enne kulu tegemist projekti koordinaatori poole.
  • Projekti kohta leiate rohkem infot projekti ingliskeelselt kodulehelt: http://qs-project.ea.gr/en
back forward