Projekti uudised

Projektiga seotud maailmas toimuv on leitavad siit

***************************************************************************************************************************

Aet Annist juhatas paneeli P27 "Riiki muutes: protest ja visadus muutuse nimel" Austraalia Antropoloogiaühingu, Sotsiaalantropoloogide Assotsiatsiooni ja Aotearoa/Uus Meremaa Sotsiaalantropoloogide Assotsiatsiooni ühiskonverentsil "Muutuvad riigid" Adelaide'is (11-15 detsembril 2017, https://nomadit.co.uk/shiftingstates/conferencesuite.php/panels/6150).

Kuna Aet Annist Austraalias ei viibinud, vaid juhtis paneeli skaibi teel, sai kohapealseks paneeli juhatajaks Jocelyn Avery (PhD Lääne-Austraalia Ülikoolist 2017). Paneelis esines viis ettekandjat. Aeda ettekanne kirjeldas, kuidas end otsustusõigusteta tundvad grupid Setomaal püüavad kasutada oma järelejäänud poliitilist kapitali, et  liigutada täna Setomaal valitsevat rõhku kohaliku pärandkultuuri kesksuselt kaasavamale lähenemisele (ja kuidas nende vastavad katsed on äpardunud). Sama ettekanne osutas ka, kuidas selliste gruppide erijooned, eriti nende sotsiaalne ilmajäetus, vähendab nende võimet mistahes eesmärgi nimel koonduda, ja ühtlasi muudab neid märkamatuks sotsiaaluuringute jaoks. Jocelyn Avery uurimus tegeles kohalike protestidega end "teistena" tunnetatavate gruppide kaasatuse vastu Austraalias West Guildfordi kogukonnas, kus tekkinud kampaania vaimsete puuetega kahtlusaluste eeluurimiskeskuse rajamise vastu on viinud isegi inimõiguste rikkumise aktsepteerimiseni. Anmarie Dabinet (doktorand, Macquarie Ülikool, Austraalia) ettekanne kirjeldas illegaalsete lapsendamiste ohvrite mobiliseerumisest Hispaanias. Ettekanne ühendas mitmeid paneeli teemasid, formaalsete riigistruktuuride osalusest illegaalsetes või üldisemalt kahtlastes praktikates, millega mõnede gruppide õigusi ignoreeritakse, kuni erinevate katseteni identifitseerida süüdlased, kes vastuvõetamatuid praktikaid on võimaldanud või õhutanud. Skyler Hawkinsi(doktorand, Manchesteri Ülikool) uurimus progressiivsete jõudude aktiveerumisest USAs lisas vaadeldavate teemade nimekirja vastupanu spontaansuse ja tugevnemise poliitiliste muutuste mõjul. Timothy Heffernani (New South Walesi Ülikool, Austraalia) ettekanne võttis tähelepanu alla Islandil viimase 10 aasta jooksul toimunud protestid ja mõju, mis protestide muutuval formaalsusel ja informaalsusel on olnud nende tulemustele ja fookustele. Ettekandega ei saanud kohapeal esineda Mowshimkka Renganathan (Jyväskylä Ülikool), ent ta on valmis panustama omalt poolt tulevasse võimalikku publikatsiooni oma uurimistööga. Selle keskmes on pinged India riigi ja sealsete elanike vahel seoses positiivse diskrimineerimise ja erinevate põliselanikest gruppide rassiline defineerimine. 

***************************************************************************************************************************

Kuni  26. oktoobrini 2017 oli lastegaleriis “Kullo” (kuninga 6, Tallinn, www.kullo.ee) avatud fotonäitus "Minu lugu". See oli noorte fotonäitus, kus eksponeeriti HORISON2020 projekti PROMISE raames toimunud ühiste fototöötubade tulemusi. PROMISE on üleeuroopaline uurimus, mille eesmärk on mõista ja edendada konfliktsete (antud juhul kriminaalholdusaluste) noorte kaasatust ühiskonda. Näitusele koguti valitud tööd, mis avasid noorte endi vaadet nende elule ja kohale ühiskonnas. Fotoprojekti töötubade juhtina toimetab Mattias Malk ning projekti PROMISE koordinaator Eestis on Anna Markina.