Korduma kippuvad küsimused

Miks ma pean praktika eesmärgi nii täpselt sõnastama?

Mida täpsemalt suudate praktika eesmärgi ja ülesanded kirja panna, seda suurem tõenäosus on praktika edukalt sooritada ja saavutada areng praktika käigus. Lisaks on eesmärgi sõnastamine oluline ka igapäevases elus. Mida paremini sõnastate, seda kiiremini suudate liikuda eesmärgini.

Kas eesmärki ja ülesandeid on võimalus muuta praktika käigus?

Jah, ikka on võimalus. Praktikabaasis võivad tekkida uued võimalused või selgub, et püstitatud eesmärki ei saa täita. Siis võite julgelt muuta, aga ärge unustage EESMÄRGISTAMISE ABC. Kui sõnastate praktika käigus eesmärgi ja ülesanded uuesti, siis eneseanalüüsis põhjendage, et miks seda pidite tegema. Uuesti sõnastatud eesmärk on eneseanalüüsi aluseks.

Mis siis kui praktikabaasis mul juhendajat ei ole?

Siis võtke ühendust ülikoolipoolse praktika juhendajaga. Koos leitakse lahendus.

Miks ma pean praktikale minema, kui ma juba töötan?

Praktika eesmärk on rakendada neid teadmisi ja oskusi, mida on juurde õpitud (erialased ja üldoskused) ning tulla välja "mugavustsoonist". Enda töökohal praktikat sooritades teete igapäevaseid ülesandeid, aga eesmärk on saada uus kogemus ja uued teadmised.