Vestlusmaksiimide järgimine

Sellest, et vestlejad (kas või alateadlikult) maksiimidest kinni tahavad pidada, annavad tunnistust mitmesugused keelelised väljendid.

Vaatleme neid maksiimide kaupa.

I. Hulga- ehk kvantiteedimaksiim

Hulgamaksiimi järgmise soovile viitavad väljendid, nagu lühidalt öeldes, detailidesse laskumata aga ka nagu sa juba tead või ma ei taha end korrata ja nagu ma juba ütlesin

II. Sisu ehk kvaliteedimaksiim

Soovist tõtt rääkida annavad märku näiteks väljendid nii palju kui ma tean, võibolla ma eksin, ma oletan, arvatavasti  jne, mis annavad veidi suurema vabaduse ainult tõe rääkimise maksiimi järgimisel.

III. Seose- ehk relevantsusmaksiim

Vajadusest teemat vahetada või põigata korraks vähem asjassepuutuva teema juurde antakse märku näiteks väljenditega muide; kuule; ma ei tea, kas see puutub asjasse, aga...; jne

IV. Laadi- ehk maneerimaksiim

Alati ei ole selgelt väljendumine kõige lihtsam, seepärast antakse oma raskustest märku näiteks öeldes ma ei oska täpselt sõnastada, aga...; ma ei tea, kas sa saad aru, mis ma mõtlen, aga...; kuidas seda nüüd öeldagi; raske öelda jne.

Maksiimide olemus kokkuvõtvalt

Pole reeglid, nagu on grammatikareeglid. On palju paindlikumad, rohkem nagu juhtnöörid. Grammatikareegli rikkumine viib ebagrammatilise väljenduseni. Maksiime saab rikkuda loominguliselt. Tihti nad räägivad üksteisele vastu ja mõttekas on neid järgida pigem üldjoontes.
• Grice rõhutab, et need maksiimid ei ole kultuuriga seostatavad nagu nt lauakombed. Põhinevad mõistlikkusel ja seega võiksid olla vaadeldavad mis tahes inimkogukonnas.

Kui inimene vestluslikku koostööd teha ei taha, siis võib ta püüda sellest keelduda, näiteks öeldes: "Ei kommenteeri". Siiski on tähelepanuväärne, et kuigi see vastus pole vajalikul määral informatiivne (ei panusta vestlusesse piisavalt infot), siis saab seda tõlgendada (koostööprintsiipi järgides) rohkem infot edasi andvana kui sõnasõnalt: "Tean, aga ei ütle". Selline tavaline, tihti teadvustamata ja automaatne (rohkem kui öeldud) tõlgendus, mis tekib, kui vestluspartner mõnd maksiimi rikub, on konversatsioonilise implikatuuri alus.

back forward