Test: lausung, lause, propositsioon

Testi, kas lause, lausungi ja propositsiooni eristus sai selgeks. Valikvastustega küsimusele võib olla mitu õiget vastusevarianti.

back forward