Konversatsioonilise implikatuuri omadused

Konversatsioonilisel implikatuuril on kolm põhiomadust:

1. Kontekstist sõltuvus.

Üks ja sama lause võib erinevas kontekstis vastavalt kontekstile implitseerida kui tahes palju tähendusi.

A: Oled sa laua ära koristanud ja nõud ära pesnud?
B: Ma olen laua ära koristanud.

A: Kas ma jõudsin sööma õigeks ajaks?
B: Ma olen laua ära koristanud.

2. Kaitstavus/ tühistatavus.

Konversatsioonilist implikatuuri on võimalik kinnitada või tühistada, ilma et sellest tekiks vasturääkivust.

A: Kas lapsed pesid näod ja hambad juba ära?
B: Nad pesid hambad ära. Näod olid neil juba enne pestud. (tühistab implikatuuri)
B: Nägin, et nad pesid hambad ära. Näod võib-olla unustasid pesemata. (kinnitab implikatuuri)

3. Lahutamatus.

Samasisulisel lausungil (samal propositsioonil) samas kontekstis on alati sama konversatsiooniline implikatuur.

A: Kas lapsed pesid näod ja hambad juba ära?
B: Nad nühkisid hambad puhtaks.

back forward