Vestlusmaksiimid. Konversatsiooniline implikatuur

Nagu loogilise järeldamise ja presupositsiooni kõrvutamisest näha oli, on keeles võimalikud tähendusseosed mitmekesisemad kui range loogiline järeldamine. Meenutame lisaks sissejuhatuses toodud näiteid, kus vastus küsimusele võis sõnasõnaliselt võttes tähendada midagi vähemat või üsna muud, kui selle vihjelisest tähendusest välja võiks lugeda („Pealkiri on geniaalne“).

Ometi on sellised keelekasutused igapäevased ega tekita enamasti kõnelejate vahel väga suuri arusaamsatusi. Mis annab aluse arusaamiseks, seda küsimust hakkas ühena esimestest uurima Briti keelefilosoof Paul Grice (1913-1988), kes sõnastas artiklis „Loogika ja vestlus“ (1975) selliste pragmaatika teemade nagu konversatsiooniline implikatuur ja vestlusmaksiimid põhiideed.

back forward