Kirjandus

Kirjandust edasilugemiseks

Levinson, Stephen C. 1994. Pragmatics. Oxford: Oxford University Press.

Pajusalu, Renate 2002. Lingvistiline pragmaatika ehk mida kõike inimene oma keelega teha võib. Oma Keel, 21-26

Merilai, Aarne 2003. Pragmapoeetika. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Yule, George 1996. Pragmatics. Oxford: Oxford University Press.

Verschueren, Jef 1999. Understanding Pragmatics. London, New York: Arnold Publishers.

R. Pajusalu "Lingvistiline pragmaatika ehk Mida kõike inimene oma keelega teha võib"83 KB
back