Pragmaatika õpiobjekti eesmärgiks on anda sissejuhatavad teadmised pragmaatika alustest ja põhimõistetest. Materjal on mõeldud bakalaureuseastme üliõpilastele, kuid seda saab kasutada ka muudes eesti keele ja üldkeeleteaduse ainetes, kus pragmaatikast juttu tuleb.

Õpiobjekt käsitleb järgmisi pragmaatika teemasid:

  • järeldamine ja presupositsioon 
  • vestlusmaksiimid ja konversatsiooniline implikatuur 
  • kõneaktid

Materjali läbinud õppija teab pragmaatika põhiteemasid, oskab kasutada põhimõisteid ja tunneb vestluses ära pragmaatikanähtused.

Head õppimist!

Ann Veismann

TÜ üldkeeleteaduse teadur
ann.veismann@ut.ee

Oktoober 2013

forward