I-poster ehk interaktiivne poster on digitaalne interaktiivne stendiettekanne, mis sisaldab erinevaid multimeedia elemente: tekst, pildid (joonised, graafikud jm), video, audio, hüperlingid, 3D mudelid jms. I-posteri formaat võimaldab muuta posteri kaasahaaravamaks ja informatiivsemaks, hoiab kokku paberit ja printimisraha, on kergesti muudetav ja kasutatav ka erinevates nutivahendites (telefonid ning tahvlid).

I-posterid luuakse H5P sisuloomevahendiga (vt https://h5p.org/Näide).

Kui te soovite teha i-posterit, siis võtke ühendust oma valdkonna õppedisaineriga

 

ANNELI LORENZ, AIRI NIILO

Pealkiri: Sissejuhatus õpingutesse. Kes? Mida? Miks? Kuidas? Kuhu?

Konverents "Õppejõult õppejõule 2019: õppimise dialoogid" 17. jaanuaril 2019