Aastatel 2018 - 2021 viiakse läbi uurimisprojekt “Personaalmeditsiini kliinilised juhtprojektid rinnavähi ja südame-veresoonkonna haiguste täppisennetuses“.

Tuginedes tõenduspõhisusele, haiguste levimusele ning muudele teguritele, otsustati 2017. aastal Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel valida kliinilise personaalmeditsiini rakendamise piloteerimiseks kaks haigust - rinnavähk ja koronaarhaigused. Otsustamisel tugineti ka 2015.a. Sotsiaalministeeriumi poolt läbiviidud personaalmeditsiini eeluuringu - ning järgnevatel aastatel avaldatud teadusartiklite tulemustele. Kliiniline rakendusuuring viiakse läbi juhtivpartneri Tartu Ülikooli Kliinikumi, Tartu Ülikooli, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tallinna Tehnikaülikooli poolt. Selles osalevad uurijatena perearstid, onkoloogid ja meditsiinigeneetikud.

Piloteerimise peamiseks ülesandeks on välja selgitada, kuidas on võimalik geeniinfo turvaline jõudmine arsti töölauale, kuidas saavutada arstide personaalmeditsiini alane nõustamise valmidus ning kuidas patsiendid arsti poolt pakutava info vastu võtavad. Selle uurimiseks on vajalikud mitmed eeltingimused seadustest kuni füüsilise keskkonnani, mille kaardistamisega kliinilised pilootprojektid samuti tegelevad.  Uuringu lõpus pakutakse välja personaalmeditsiini teenusemudel kahes uuritud valdkonnas, mille igapäeva-meditsiinis rakendamine vajab poliitilisi otsuseid.