Plagiaadi vältimine

Plagiaati aitab vältida korrektne viitamine. 

Üldised reeglid viitamisel:

Allikas: Harris, Robert A. The Plagiarism Handbook: Strategies for Preventing, Detecting, and Dealing with Plagiarism. Los Angeles: Pyrczk Publishing, 2001.

Plagiaati aitab vältida ainult täpne ja nõuetele vastav viide. Siin on abi viidete halduritest (nt vabavaralised Zotero ja Mendeley), kuhu on lihtne salvestada huvipakkuvate teoste kirjeid ja nende järgi hiljem teos üles leida. Viidete halduritest saab paari hiireklõpsuga nõuetekohase viite töösse kopeerida. 

Mida tuleb tööd kirjutades tähele panna?

  • Kirjutage alati üles või salvestage järjehoidjasse täpne allikas, kust te enda jaoks olulise informatsiooni leidsite, hoolimata sellest, kas teil on plaan seda oma töös kasutada või mitte. 
  • Kui kahtlete, kas mõte on teie enda oma või kellegi teise poolt kirja pandud, siis kontrollige seda põhjalikult. Kahtluse korral jätke mõte oma töös kasutamata.
  • Teise isiku sõnade täpsel edasiandmisel (tsiteerimisel) kasutage jutumärke ning viidake!
  • Ärge muutke tsitaatides üksikuid sõnu. Sel juhul pole see täpne tsitaat ning ei saa kasutada jutumärke. Kui annate kogu mõtte edasi oma sõnadega (refereerite), siis viidake autorile!
  • Teistest keeltest (vabalt või täpselt) tõlgitud tekstide puhul tuleb viidata autorile ja nimetada tõlkija.
  • Kui te esitate veebist mitteametlikelt veebilehtedelt saadud fakte või andmeid,  kontrollige neid mõne teise allika kaudu. Veebis esitatud materjal ise võib olla plagiaat või võltsing.
  • Jälgige, et kõik teie töös esitatud andmed oleksid kontrollitavad, st nende allikat peab saama kindlaks teha – viidake!
  • Järgige viitamise reegleid ning kontrollige, et kõik andmed, mille põhjal allikat tuvastada, oleksid olemas. Enda ja teiste mõtted peavad olema selgelt eristatavad.
  • Hea tava on, et alati tuleb viidata originaalallikale. Kui see ei ole mingil põhjusel võimalik ning kasutada tuleb viitamist kolmanda autori kaudu, siis tuleb kindlasti kõik autorid viitamisel välja tuua.
  • Ärge lisage kasutatud kirjanduse nimekirja allikaid, millele tekstis pole viidatud.