Piiramine ja täpsustamine

  • On võimalik määrata kirjete arv (5-50). Kui te seda ei tee, siis vaikimisi näidatakse 20 kirjet.
  • Saab teha kombineeritud otsingut, kasutades AND ja OR operaatoreid.

Siin tasub tähele panna, et kui otsida mingit mitmesõnalist terminit ja valida Match all search terms, siis otsib PEDro selliseid kirjeid, kus mõlemad sõnad on pealkirjas olemas. Kui märkida ära Match any search terms, siis otsib kas ühte või teist sõna pealkirjas. Lihtotsingus ei saa reeglina AND ja OR otsingut segamini kasutada.

 

To search for

Select

And type

Comments

All records with the words lateral andepicondylitis in the abstract (but not records containing just lateral or justepicondylitis in the abstract)

Match all search terms (AND)

lateral epicondylitis in the Abstract field

This will retrieve records with abstracts containing treatment of lateral epicondylitis as well as records with abstracts containing treatment of epicondylitis and pain on the lateral aspect of the arm.

All records containing the words lateral epicondylitistogether in the abstract

 

"lateral epicondylitis" in the Abstract field

This will retrieve records with abstracts containing treatment of lateral epicondylitis but would not retrieve a record with an abstract containingtreatment of epicondylitis and pain on the lateral aspect of the arm.

All records withlateral epicondylitisor tennis elbow in the asbtract (but not records with justlateral orepicondylitis ortennis or elbow)

Match any search term (OR)

"lateral epicondylitis" "tennis elbow"in the Abstract field

This will retrieve records with abstracts containing treatment of lateral epicondylitis as well as records with abstracts containing management of tennis elbow but not records with abstracts containingsprained lateral ligaments or those containing elbow entrapment syndromes.

All records with painin the abstract andelectrotherapy as the therapy (but not records containing just pain, and not records just indexed as electrotherapy)

Match all search terms (AND)

pain in the Abstract field andelectrotherapyin the Therapy field

 

All records with painin the abstract orelectrotherapy as the therapy

Match any search term (OR)

pain in the Abstract field andelectrotherapyin the Therapy field

 

 

 

„Published Since” väljale võib märkida avaldamisaasta.

 Näide: Piirame otsingut aastaga 2010

 

Joonis 5.  Ajapiirang

 

back forward