Kirjete selekteerimine

(selecting records)

 Kirjeid saab selekteerida kahest kohast: search results

                                                               detailed search results

 Väljavalitud kirjeid saab näha, kui klikkida lingil Display Selected Records.

See funktsioon lihtsustab printimist ja salvestamist ja alati jääb veel üle võimalus endale e-mailiga välja valitud andmed edasi saata.

Continue searching nupp saadab teid tagasi esialgsele otsingulehele, kusjuures eelnevalt selekteeritud kirjed jäävad alles. Kui kasutate new search nupp, siis kustutatakse kõik varem selekteeritud kirjed.

Joonis 8. Otsingute jätkamine

back