The Doctoral School of Earth Sciences and Ecology and Department of Geology of University of Tartu , Estonia, hold a course „Methods and Interpretations in Palaeoclimate Research“ (2 ECTS; There is no registration fee, everything is funded except lunches) from 20th to 23rd April 2015 on the past climate research aimed to doctoral students and/or post-graduates who express their interest in palaeoenvironmental and –climate novel techniques and reconstructions. Doctoral students from different discipline are expected to participate (geologists, geographers, (paleo)biologists, limnologists, hydrologists, climatologists, archaelogists etc.) in this programme. Also, supervisors of young researchers are welcomed to the meeting.

The course „Methods and Interpretations in Palaeoclimate Research“ is targeted to an international audience to encourage discussions and collaboration between young researchers. All lecturers are experts in their study field and the course covers several topics and methods: Prof. Heikki Seppä on palynology, Prof. David Horne on ostracods and temperature reconstructions, Dr. Tomi Luoto on chironomids in boreal lakes, Prof. Ian Fairchild as an expert on speleothems, Dr. Johannes Edvardsson is specialist in dendrochronology and bog pines, Dr. Sándor Kele works on geochemical approaches, Dr. Benjamin Gearey relates climate and archaelogy and Dr. Sze Ling Ho focuses on marine temperature proxies . Beside theoretical lectures a mid-course field excursion will be held in sites which are important for palaeoclimate studies in Estonia. 


Maateaduste ja ökoloogiadoktorikool ning Tartu Ülikooli geoloogia osakond korraldavad multidistsiplinaarse täienduskursuse „Paleokliima: meetodid ja interpretatsioonid“ (2 EAP) Tartus, Chemikum-is (Ravila 14A), 20.-23.04. 2015. Kursusele on oodatud kõik kraadiõppurid (ka magistrandid), kes tunnevad huvi uusimate meetodite vastu paleokliimuuringutes ning võimalikest välja töötatud rekonstruktsioonidest. Erinevate erialade doktorandid (geoloogid, geograafid, keskkonnatehnoloogid, bioloogid, klimatoloogid, hüdroloogid, limnoloogid, arheoloogid jt.) ning nende juhendajad on oodatud osalema ning diskuteerima paleokliimakursusel. Kursus on suunatud rahvusvahelisele auditooriumile, mis julgustab noorteadlasi omavahelisele koostööle.

Kursus katab mitmeid paleokliima aspekte ning uurimismeetodeid, mida tutvustavad kutsustud eksperdid: professor Heikki Seppä (õietolmu analüüsid), professor David J. Horne (karpvähid paleotemperatuuride rekonstruktsioonides), Dr. Tomi Luoto (surusääsevastsed), professor Ian Fairchild (koopa nõrgvormid kliimauuringutes), Dr. Johannes Edvardsson (dendroloogia), Dr. Benjamin Gearey (kliima ja areholoogia seosed), Dr. Sándor Kele (geokeemia ja travertiinid) ning Dr. Sze Ling Ho (merelised andmetel põhinevad temperatuuri rekonstruktsioonid). Lisaks teoreetilistele loengutele toimub ekskursioon kohtadesse, mis on olulised paleokliimauuringute jaoks Eestis.

Kursust toetavad Maateaduste ja ökoloogia doktorikool ja Hasartmängumaksu nõukogu

  • 20150121_165239_-_copy.jpg

    Town Hall Square

  • 20150121_165712_-_copy.jpg

    The Main Building of University of Tartu

  • chemicum.jpg

    Chemicum