Oxfordi Ülikooli koolitused kaasaegse infoühiskonna teemal

Sessioon nr. 4: Küberruum ja riik

 

Millal: 28. – 30. aprill, 2017 (reedel, laupäeval loengud, pühapäeval simulatsioonimäng)

Kus: Tartu Ülikooli ringauditoorium (Jakobi 2, ruum 226)

Registreerimine: Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemi kaudu (täienduskoolitus SVUH.TK.017)

Osavõtt: tasuta

Töökeel: inglise keel

Vaata ka: Facebook


Millest kursusel räägitakse?

Kursusel käsitletakse üksikasjalikult kaasaegse infoühiskonna väljakutseid, mis ei ole pelgalt tehnilist laadi, vaid on seotud nii poliitilise kultuuri, halduskorralduse, eetika, seadusandluse, diplomaatia ja ka teiste eluvaldkondadega. Koolitusel seotakse kokku riigi- ja sotsiaalteaduste valdkonna teoreetilised ja empiirilised teadmised tänapäevaste infotehnoloogiast tulenevate võimaluste ja ohtudega.

Kursus aitab sotsiaal- ja humanitaarteaduste üliõpilastel seostada infoühiskonna problemaatikat oma peamise õppimisvaldkonnaga. Loengute käigus selgitatakse infoühiskonda puudutavaid tehnilisi põhitõdesid ning tutvustatakse infoturbe ja e-valitsemisega seotud aspekte, mis ei ole iseenesest infotehnoloogilised, kuid mida tuleb teada kaasaegse infoühiskonna arendamisel.

Õppejõud selgitavad sotsiaalteaduslike uurimistööde alusel, kuidas infotehnoloogilised uuendused mõjutavad riikide ja kodanike turvalisust ja heaolu, laiendades samas üliõpilaste teoreetilisi ja praktilisi teadmisi infoühiskonna toimimisest Eestis ja mujal maailmas.


Kellele on kursus mõeldud?

Kursus on mõeldud peamiselt sotsiaal- ja humanitaarvaldkonna üliõpilastele (kõikidel õppetasemetel), kes oma ala tulevaste spetsialistidena võiksid olla kursis infotehnoloogia abil loodavate võimaluste kui ka kaasnevate ohtudega. Samuti on koolituse planeerimisel silmas peetud, et huvi korral leiaksid üliõpilased võimaluse seostada oma eriala õpinguid infoühiskonna temaatikaga. Eelnev infotehnoloogia- või informaatika haridus ei ole kursustel osalemiseks vajalik.


Kuidas kursus toimub?

28. ja 29. aprillil toimub koolitus loengute vormis. 30. aprillil korraldatakse küberkriisi simulatsioonimäng, mille käigus rakendatakse omandatud teoreetilisi teadmisi valitsusasutuste, avaliku sektori, erasektori välisriikide valitsuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide vahelist koostööd nõudva olulise mõjuga sündmuse, nagu näiteks rahvusvahelise küberründe või riigi infosüsteemide seiskumisest tekkiva olukorra oskuslikuks käsitlemiseks.

Vaata kursuse ajakava ja loengute teemasid.


Registreerimine ja osaluse tühistamine


Kursusele registreerimine toimub TÜ Õppeinfosüsteemi kaudu, kus saab end registreerida täienduskoolitusel osalejaks. Registreerumisel küsitakse osalejate Eesti isikukoodi, selle puudumisel aga palume esitada info välisriigi kodakondsuse ja sealse isikukoodi kohta, viimase puudumisel aga lisada sünniaeg. See info on vajalik täienduskoolituse tunnistuse väljastamiseks.

Samamoodi küsib ÕIS registreerija käest postiaadressi ning e-posti aadressi. Palume siinkohal tähelepanu pöörata, et sisestatud info oleks korrektne ning lisatud e-posti aadress on pidevas kasutuses. Kursuse järel saadame teie e-posti aadressile kursuse läbimist tõendavad tunnistused. Erandkorras on võimalik tunnistus saada ka tavapostiga, milleks ongi vajalik korrektsete aadresside olemasolu TÜ süsteemis.

NB! Palume teil registreerimisel märkida ka oma õppekava ja õppeaste (registreerimisväljale "Amet", nt Ajakirjandus MA või Riigiteadused BA) ning koduülikooli nimi (registreerimisväljale "Töökoht").

Kursusele registreerumise järgselt peaksite sisestatud e-posti aadressile saama kinnitussõnumi. 

Juhul kui enne kursuse algust selgub, et te ei saa siiski koolitusel osaleda, oleme tänulikud, kui annate sellest eelnevalt teada, kirjutades aadressil kristel.vits@ut.ee


Rahastamine

Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ning kursust korraldatakse koostöös Tartu Ülikooli, Oxfordi Ülikooli Küberuuringute programmi (Cyber Studies Programme) ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga.


Lisainfo

Täiendavate küsimuste tekkimisel kirjutage palun kas Kristel Vitsale (kristel.vits@ut.ee) või Katri Tammsaarele (Katri.Tammsaar@politics.ox.ac.uk). 

1f0f2f2daeab4b5fbe97022067aee851