(Võtme)sõnaotsing

Võtmesõnad (ingl k keywords) on teie enda poolt valitud sõnad, mida te otsingul kasutate. Need võivad esineda andmebaasi kirjes erinevatel väljadel – pealkirjas, autorite hulgas, märksõnade hulgas ning täistekstandmebaaside puhul ka tekstides. Sõnaotsing on kõige laiem otsinguviis ning sarnaneb Google'i otsinguga.

back forward