Enesetest: Päringu koostamine

Testige oma teadmisi päringu koostamise kohta.   Testis on viis valikvastustega küsimust ja seda saate sooritada piiramatu arv kordi.  Kui te pole oma tulemustega rahul, lugege veelkord õppematerjale. Test on sooritatud siis, kui kõik vastused on õiged.

Küsimuste arv:5
Avatud:alati
Lävend:100 %
Tagasi liikumine:lubatud
back forward