Märksõnastik. Eesti märksõnastiku kasutamine

Mis on märksõnastik

Märksõna (ingl k subject heading, descriptor) on sõna, millega kirjeldatakse raamatute, artiklite, heliplaatide, filmide jms sisu. Mingi mõiste väljendamiseks on valitud üks sõna, mille alla on koondatud kõik samasisulised dokumendid. Märksõna ise ei pruugigi kirjeldatavas tekstis esineda.

Märksõnastik on märksõnade korrastatud loetelu.

Erialaandmebaasides nimetatakse märksõnastikku ka tesauruseks.  Tesaurus on märksõnu ja nendevahelisi seoseid esitav sõnastik info töötlemiseks ja otsimiseks.

Kuidas märksõnastikku kasutada

Märksõnastikule viib link tavaliselt andmebaasi avalehelt (ingl k Subjects, Subject Terms  või Thesaurus). E-kataloogis ESTER ja Eesti artiklite andmebaasis ISE leiate lingi  [EMS -Eesti märksõnastik] all paremal. 

Sobiva märksõna leidmiseks sisestage otsingureale (ingl k Browse) mõni sõna või sõnaosa, (näiteks noor), mis vastab teie teemale.  Märksõnastik toob loetelu temaatilistest sõnadest, nende täpse kirjutusviisi ning sünonüümi, mis andmebaasis on kasutusel. Näiteks kui otsite terminit noorsookultuur,  juhatab märksõnastik andmebaasis kasutusel oleva termini  noortekultuur juurde. Märksõna võib koosneda ka mitmest sõnast (nt educational psychology, psühhedeelne rock). Täpse otsingusõna kasutamisel on ka tulemused täpsed ning vastavad teemale.

Eesti märksõnastik EMS

Eesti raamatukogude andmebaasides kasutatakse ühist Eesti märksõnastikku EMS http://ems.elnet.ee.

Märksõnastikust viivad otselingid e-kataloogi ESTER ja artiklite andmebaasi ISE. See võimaldab ühe hiireklõpsuga teha otsingu valitud kataloogis. 

ff

Märksõna leidmine.

Pange tähele, et märksõnastikus on sõnad sageli mitmuses. Andmebaasis täpse otsingu tegemiseks peab sõna olema samas vormis, mis EMS-s. Kui sisestate otsingusse märksõna, pange sõna lõppu tärn. Näiteks: noorsooliikumi*, eksimus*, alaeali*.

 

Märksõnastiku kasutusvõimalused

  1. Klõpsates ülal vasakul linki Valdkonnad, saate valida märksõnu ainevaldkondade kaupa (filosoofia, õigus, keemia, põllumajandus jne). Valdkonnal klõpsates avaneb tähestikuline loetelu märksõnadest. Klõpsates märksõnal, avaneb kõrvalaknas loetelu kitsamate ja laiemate märksõnadega.Kui klõpsate paremal kataloogi nimel (ESTER, ISE, Google), tehakse valitud sõnaga (üleval punases kirjas) otsing.

  2. Märksõnade leidmiseks võib kasutada ka otsingut. Sisestame otsitava sõnaosa märksõnastiku otsingulahtrisse ning määrame, kas otsitakse sõna algust, sõna osa või täpset vastet.  Kõige täielikuma loetelu saab sõna osa järgi otsides. Näiteks kui otsite sõna algust noor, ei leita selliseid märksõnu nagu erinoorsootöö või poliitilised noorteorganisatsioonid.

  3. Paljudele märksõnadele on lisatud definitsioon, mis näitab täpselt, millises tähenduses sõna kasutatakse. Näiteks sõna intelligents tähendab haritlaskonda, intelligentsus arukust, vaimset võimekust. Otsingutulemused nende kahe sõna puhul on täiesti erinevad. 

  4. Märksõnastikust leitud sõnu saab edukalt kasutada sõnaotsingus, neid omavahel kombineerides. Tähtis on sõna kirjutusviis.  Sisestades otsingusse haridusajalugu (termin Eesti märksõnastikus) või hariduse ajalugu, saate täiesti erinevad tulemused.

back forward