Märksõnaotsing versus võtmesõnaotsing

Märksõnaotsing ja võtmesõnaotsing annavad erinevaid tulemusi.

Võtmesõnaotsing on kasulik, kui 

* otsing tehakse täistekstidest;
* teema on väga spetsiifiline ning vajalikke märksõnu  märksõnastikes ei ole;
* teema on uus ning märksõnu veel pole;
* teema sisaldab märke, numbreid või valemeid;
* märksõnastikku ei ole (interneti otsingumootorid märksõnastikku ei sisalda).

Märksõnaotsing on kasulik, kui

* märksõnad kirjeldavad teie teemat täpselt ja ammendavalt;
* teema kirjeldamiseks saab kasutada homonüüme (samu sõnu, millel on erinev tähendus);
* märksõnastik aitab laiema tähendusega sõnu kasutada kitsamas tähenduses, näiteks asjad, hooletus, kaitse jpt spetsiifiline tähendus. Märksõnastik aitab need muudest materjalidest välja selekteerida.

Kumb otsinguviis on parem, sõltub ka teemast. Kõige parema tulemuse annab mõlema otsinguviisi kasutamine ja kombineerimine. Näiteks tehke otsing enda valitud sõnadega ning vaadake leitud relevantsetele kirjetele lisatud märksõnu. Otsingut saab jätkata sobival märksõnal klõpsates või täiendada oma päringut leitud märksõnadega. Märksõnaotsinguga saadud tulemusi saab täpsustada leitud dokumentidest võetud sõnadega.

back forward